U en

Uw familie

Uw Vermogen

Uw Bedrijf

U leeft graag, en liefst lang en in goede omstandigheden. We willen u daarin bijstaan, niet enkel in tijden van zonneschijn, maar ook bij dreigend onweer. Dan trekken we graag de paraplu die we voor u gemaakt hebben open...
In uw privésfeer komt u diverse uitdagingen tegen, die we met passend advies helpen voorzien, en in elk geval mee tot een goed einde willen helpen brengen.

Meer info

Uw vermogen wordt dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. U wenst Uw vermogen adequaat op te bouwen en te beheren en anderzijds ook zo goed als mogelijk te beschermen.

Met een passend advies en correcte bijstand, helpen wij U graag Uw vermogen op te bouwen, zoveel als mogelijk te vrijwaren voor geschillen en optimaal bij te staan mochten zich finaal toch nog problemen voordoen die gerechtelijke bijstand vereisen.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Ook in Uw professioneel leven wordt u dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De oprichting en werking van Uw vennootschap, hulp bij Uw contracten en projecten, bijstand bij schadegevallen of een gedegen debiteurenbeheer: met een passend advies en correcte, efficiënte bijstand, helpen wij U graag de zorgen weg te nemen zodat U zich kan focussen op uw kerntaak.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Blogberichten

14 maart 2018

DE HUURWAARBORG ONDER DE NIEUWE HUURWETGEVING: WAT VERANDERT VANAF 1 SEPTEMBER 2018?

huurwaarborg

Zoals herhaaldelijk aangekondigd in onze eerdere blogberichten is het Vlaamse Huurdecreet in aantocht. De nieuwe regelgeving zal in werking treden op 1 september 2018 en zal van toepassing zijn op alle woninghuurovereenkomsten gesloten na die datum.

In onze vorige blog van 28 februari 2018 hadden wij het reeds uitgebreid over de opzegmodaliteiten onder de nieuwe wetgeving. Vandaag komt evenwel een ander onderwerp aan bod: de huurwaarborg.

7 maart 2018

HET HERVORMDE ERFRECHT BINNENKORT IN WERKING: nieuwe principes inzake schenkingen

Op 1 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake. In ons  eerder blogberichtHET HERVORMDE ERFRECHT BINNENKORT IN WERKING: Wat verandert er voor u? En vooral, wie krijgt wat? ” hebben we u al uiteengezet welke wijzigingen er gebeuren aan de wettelijke reserve die uw kinderen toekomt bij uw overlijden. Deze reserve heeft echter ook zijn invloed op de schenkingen die tijdens uw leven plaatsvinden. Een hervorming van de wettelijke principes omtrent deze schenkingen kon dan ook niet uitblijven.

21 februari 2018

HET HERVORMDE ERFRECHT BINNENKORT IN WERKING: Wat verandert er voor u? En vooral, wie krijgt wat?

Op 1 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake. Er is niet zozeer sprake van een volledig nieuw erfrecht, maar met die hervorming wordt het erfrecht toch geactualiseerd en aangepast aan de noden van de huidige samenleving waarin het klassieke huwelijk met partners die voor altijd samenblijven als norm dreigt te vervallen.

3 januari 2018

FEITELIJKE VERENIGING VERANTWOORDELIJKHEID: NIET ALTIJD EEN FEESTJE

Jullie volgden het de laatste tijd ook wellicht met belangstelling in de media: na jarenlang procederen en onderhandelen moet een feitelijke vereniging van dertig Aalsterse carnavalisten maar liefst 24.000,00 EUR per persoon betalen aan AXA.  Dit  ingevolge een brand daterende van 2004 waarbij de praalwagen van de vereniging vuur vatte in een gehuurde loods en waarbij zowel de loods zelf als diverse in de buurt gelegen bedrijven zware schade opliepen.