U en

Uw familie

Uw Vermogen

Uw Bedrijf

U leeft graag, en liefst lang en in goede omstandigheden. We willen u daarin bijstaan, niet enkel in tijden van zonneschijn, maar ook bij dreigend onweer. Dan trekken we graag de paraplu die we voor u gemaakt hebben open...
In uw privésfeer komt u diverse uitdagingen tegen, die we met passend advies helpen voorzien, en in elk geval mee tot een goed einde willen helpen brengen.

Meer info

Uw vermogen wordt dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. U wenst Uw vermogen adequaat op te bouwen en te beheren en anderzijds ook zo goed als mogelijk te beschermen.

Met een passend advies en correcte bijstand, helpen wij U graag Uw vermogen op te bouwen, zoveel als mogelijk te vrijwaren voor geschillen en optimaal bij te staan mochten zich finaal toch nog problemen voordoen die gerechtelijke bijstand vereisen.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Ook in Uw professioneel leven wordt u dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De oprichting en werking van Uw vennootschap, hulp bij Uw contracten en projecten, bijstand bij schadegevallen of een gedegen debiteurenbeheer: met een passend advies en correcte, efficiënte bijstand, helpen wij U graag de zorgen weg te nemen zodat U zich kan focussen op uw kerntaak.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Blogberichten

19 april 2018

HOE MAAK IK MIJN ONDERNEMING GDPR-APPROVED IN 5 STAPPEN? STAP 2…

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of hierna ook wel “GDPR” genoemd) op 25 mei 2018 beloofden wij u stap voor stap te helpen bij het GDPR-approved maken van uw organisatie.  

In onze eerste blog van 12 april 2018 hadden wij het reeds uitgebreid over de eerste stap, namelijk de bewustwording binnen uw organisatie. 

Vandaag gaan we verder met stap twee: het schematiseren van de verzamelde gegevens en het overlopen van de checklist. 

12 april 2018

GDPR VOOR DUMMIES: Hoe raakt mijn onderneming GDPR-approved in 5 stappen? Stap 1: bewustwording

GDPR hier, GPPR daar: er kan bijna niet meer naast die 4 letters gekeken worden. Het zal de meesten onder jullie wellicht niet ontgaan zijn (gezien de enorme aandacht die eraan gegeven wordt), maar voor zij die het nog niet wisten: op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of hierna ook wel “GDPR” genoemd) in werking.

De GDPR regelt de bescherming van de gegevens van natuurlijke personen. Zij dwingt in feite bedrijven die dergelijke gegevens verwerken tot het in regel stellen van hun organisatie. 

De recente gebeurtenissen tonen daarbij ook des te meer het belang aan van een goede bescherming en van voldoende transparantie bij de gegevensverwerkers.

Zij die de GDPR al wat grondiger hebben bekeken zullen echter meteen opgemerkt hebben dat de regelgeving vrij complex in elkaar zit en dat het dus niet evident is om zich aan deze nieuwe regelgeving te conformeren. 

Om het voor jullie evenwel gemakkelijker te maken hebben wij bij Speyk Advocaten voor onszelf de proef op de som genomen. Zo hebben wij besloten om samen met jullie -in een vijf-stappenplan- het traject te overlopen dat wij thans doorlopen om nog tijdig GDPR-conform te zijn. 

Elk van deze stappen zullen we vanaf heden in wekelijkse blogposten toelichten. Dit zal jullie de kans geven om deze stappen ook zelf te implementeren vooraleer de volgende stap (lees: onze volgende blogpost) er aan komt.

Indien jullie elk van deze stappen met ons doorlopen, zouden jullie volledig in regel moeten kunnen zijn tegen de deadline van 25 mei 2018.

De eerste stap: bewustwording binnen uw organisatie.

30 maart 2018

EEN BEMIDDELINGSWET ALS (LAAT) PAASEI?

Op 05 februari 2018 werd het “Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing” bij de Kamer ingediend.

Een stemming werd voorzien rond Pasen, zodat dit elk ogenblik zou moeten plaatsvinden.

We overlopen graag samen deze nieuwe wet die een groot aantal artikelen toevoegt in hoofdzakelijk het Gerechtelijk Wetboek en de volgende krachtlijnen vooropstelt:

  • Er is vooreerst een duidelijke insteek om de minnelijke oplossing voor geschillen in het algemeen aan te moedigen;
  • Het begrip bemiddeling zelf en het beroep van bemiddelaar worden duidelijker omschreven, beter afgelijnd en beschermd;
  • Er duikt een nieuwe vorm van alternatieve geschillenbeslechting op in het Gerechtelijk Wetboek, namelijk de “collaboratieve onderhandeling”.

14 maart 2018

DE HUURWAARBORG ONDER DE NIEUWE HUURWETGEVING: WAT VERANDERT VANAF 1 SEPTEMBER 2018?

huurwaarborg

Zoals herhaaldelijk aangekondigd in onze eerdere blogberichten is het Vlaamse Huurdecreet in aantocht. De nieuwe regelgeving zal in werking treden op 1 september 2018 en zal van toepassing zijn op alle woninghuurovereenkomsten gesloten na die datum.

In onze vorige blog van 28 februari 2018 hadden wij het reeds uitgebreid over de opzegmodaliteiten onder de nieuwe wetgeving. Vandaag komt evenwel een ander onderwerp aan bod: de huurwaarborg.

7 maart 2018

HET HERVORMDE ERFRECHT BINNENKORT IN WERKING: nieuwe principes inzake schenkingen

Op 1 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake. In ons  eerder blogberichtHET HERVORMDE ERFRECHT BINNENKORT IN WERKING: Wat verandert er voor u? En vooral, wie krijgt wat? ” hebben we u al uiteengezet welke wijzigingen er gebeuren aan de wettelijke reserve die uw kinderen toekomt bij uw overlijden. Deze reserve heeft echter ook zijn invloed op de schenkingen die tijdens uw leven plaatsvinden. Een hervorming van de wettelijke principes omtrent deze schenkingen kon dan ook niet uitblijven.