Blogberichten

3 januari 2018

FEITELIJKE VERENIGING VERANTWOORDELIJKHEID: NIET ALTIJD EEN FEESTJE

Jullie volgden het de laatste tijd ook wellicht met belangstelling in de media: na jarenlang procederen en onderhandelen moet een feitelijke vereniging van dertig Aalsterse carnavalisten maar liefst 24.000,00 EUR per persoon betalen aan AXA.  Dit  ingevolge een brand daterende van 2004 waarbij de praalwagen van de vereniging vuur vatte in een gehuurde loods en waarbij zowel de loods zelf als diverse in de buurt gelegen bedrijven zware schade opliepen.

21 november 2017

NIEUWE “KRAKERSWET” IN WERKING: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TOEGELICHT

37323357 - broken window with focus to window

NIEUWE “KRAKERSWET” IN WERKING: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TOEGELICHT

De wet van 18 oktober 2017 omtrent het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed verscheen op maandag 6 november in het Belgisch Staatsblad en is sedert donderdag 17/11/17 effectief in werking getreden. De nieuwe “Krakerswet” is dus een feit. Maar wat moeten we hierover weten?

26 september 2017

BEMIDDELING: EEN HULPMIDDEL BINNEN DE SCHOOLPOORT?

40278589 - teamwork business happy people icon web could be children workers in a success business logo template

Op 1 september 2017 werd voor vele jongeren, leerkrachten en directie de aftrap gegeven voor een nieuw schooljaar. Perfecte timing om het schooljaar goed in te zetten met het formuleren van een aantal voornemens. En om dat te kunnen is het belangrijk om even een pijnpunt uit het onderwijs aan te halen.

7 september 2017

NIEUWE HUURWETGEVING IN WERKING VANAF 1 SEPTEMBER 2018: EEN VERWITTIGD (VER)HUURDER IS ER TWEE WAARD…

Op 14 juli 2017 werd het langverwachte voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet een eerste keer goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Nu moet het voorontwerp nog voorgelegd worden aan de Raad van State en aan de Vlaamse Raad, waarna het Vlaams Parlement zich finaal zal kunnen uitspreken over de nieuwe huurwetgeving. De nieuwe regelgeving wordt verwacht in werking te treden vanaf 1 september 2018. Maar wat verandert er nu allemaal?

10573927 - house keys and keyring closeup

10 juli 2017

De maatschap als instrument voor successieplanning

40526494 - family, children, money, investments and people concept - close up of father and daughter hands holding euro money coins

Heel wat ondernemers staan op een bepaald moment voor een tweestrijd: ze beseffen dat ze het vermogen dat ze opbouwden wellicht best zouden beginnen overdragen aan hun kinderen. Anderzijds voelen ze zich nog net niet klaar om de volledige controle over het geschonken roerend (o.a. bedrijfsaandelen, kunst,…) of onroerend goed nu al af te staan. In zo’n situatie kan een burgerlijke maatschap een uitweg bieden.

19 juni 2017

Zelfstandige, bescherm uw gezinswoning!

16488666 - home insurance concept isolated over white

Het ondernemerschap is niet zonder risico’s. De bescherming van uw privévermogen is daarom van cruciaal belang. Is uw privévermogen voldoende beschermd tegen professionele schuldeisers? En wat met uw gezinswoning? Onder bepaalde voorwaarden (vervat in artikel 72 e.v. van de Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen) is uw gezinswoning beschermd tegen beslag door professionele schuldeisers. We overlopen even de belangrijkste voorwaarden en elementen van die bescherming.

9 juni 2017

Nieuwe Europese wetgeving huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap

52952376 - close-up of businessperson saving pile of coins

Op 24 juni 2016 heeft de Raad van de Europese Unie twee nieuwe verordeningen aangenomen. Ze hebben tot doel om op uniforme wijze de vermogensrechtelijke situatie te regelen van gehuwde koppels en koppels die een vorm van geregistreerd partnerschap aangingen, en die zich in een grensoverschrijdende situatie bevinden. Beide verordeningen beogen rechtszekerheid in vermogensrechtelijk opzicht voor koppels, niettegenstaande hun “toenemende mobiliteit”.

29 mei 2017

Gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen als nieuwe vehikels voor investeringen in vastgoed

41573894 - real estate, house, housing problems.

Naast de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (“GVV’s”) en vastgoedbevaks kunnen beleggers nu ook gebruik maken van een nieuw, op vastgoed gefocust beleggingsvehikel. Met de gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (“GVBF’s”) kunnen zij via een Belgische structuur en een aangepast fiscaal regime beleggen in Belgisch en buitenlands vastgoed.

1 2 3 5