Blogberichten

17 mei 2017

Cassatie: verbod van verkoop met verlies

64030990 - young female asian salesclerk handing a paper bag of merchandise to a customer at the check-out counter

Op 16 september 2016 heeft het Hof van Cassatie het cassatieberoep verworpen tegen een arrest van het hof van beroep van Gent dat de strijdigheid had vastgesteld van het verbod van verkoop met verlies met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.

2 mei 2017

Bedrijfsonderzoek (‘due diligence’) bij aandelenoverdracht

10046556 - male hand drawing a graph

Een aandelentransactie op til? Dan is een grondig bedrijfsonderzoek of zogenaamde ‘due diligence’ onontbeerlijk. Een due diligence helpt u een juiste inschatting te maken van de rechten, plichten, risico’s en kansen die een overdracht van aandelen met zich mee brengt. Het onderzoek is met de jaren geëvolueerd van een voornamelijk financieel getint boekenonderzoek naar een steeds meer op de succesfactoren van een bedrijf gerichte bedrijfsdoorlichting waarbij het toekomstig potentieel een belangrijke rol speelt.

19 april 2017

Bewijs van aankoop van een onroerend goed: kan dat met e-mail?

49949756 - email internet security technology concept as an at sign icon being encrypted for data transfer protection with binary code background as an online safety icon to protect password and username or reading of personal content.

In een vorige blogpost hadden we het al over de geldigheid van offertes via e-mail. Maar ook heel wat andere zakelijke onderhandelingen en transacties vinden tegenwoordig plaats via e-mail, zoals bijvoorbeeld de verkoop van onroerende goederen. In die context velde het hof van beroep van Antwerpen recent een arrest dat uitgebreid in de pers aan bod kwam. De verkoop van een onroerend goed zou niet kunnen beklonken worden via e-mail, zo klonk het. Een golf van commotie volgde, maar wat is er nu eigenlijk aan de hand? We zetten even de bewijsregels die van toepassing zijn op de verkoop van vastgoed op een rij.

30 maart 2017

Doe je voordeel met de tax shelter voor startende ondernemingen!

22185584 - business, office, household, school, tax and education concept - woman hand with calculator and euro money

Sinds 1 juli 2015 hebben particulieren die rechtstreeks inschrijven op nieuwe aandelen van een startende kleine vennootschap recht op een belastingvermindering. Normaal gezien gaat het om een belastingvermindering van 30%, maar als het een investering betreft in een microvennootschap, loopt de belastingvermindering op tot maar liefst 45%! De maatregel moet het voor starters makkelijker maken om kapitaal binnen te halen.

9 maart 2017

Invoering nieuwe Pandwet: uitstel maar geen afstel

15069966 - business man present diamond house model

De nieuwe Pandwet (of de “Wet Roerende Zekerheden”) dateert al van 11 juli 2013. De inwerkingtreding van deze wet was eigenlijk voorzien voor 1 januari 2014, maar dit werd een eerste maal uitgesteld tot 1 januari 2017. Een wetsontwerp van 4 november 2016 stelt de inwerkingtreding van de Wet opnieuw uit tot uiterlijk 1 januari 2018. Het nieuwe ontwerp brengt ook een paar inhoudelijke wijzigingen met zich mee. Wanneer de nieuwe Pandwet uiteindelijk in werking zal treden, zal ze een heuse revolutie teweegbrengen op drie vlakken: het retentierecht, het eigendomsvoorbehoud en het pand op roerende goederen. 

28 februari 2017

Update: fiscale maatregelen 2017

47933921 - analyzing numbers and doing calculations at the office

In 2016 tierden de discussies over het Belgische fiscale landschap welig. Politici hadden de mond vol van de zogenaamde ‘tax shift ’en lanceerden een karrevracht aan voorstellen tot hervorming. Een hervormde vennootschapsbelasting of de invoering van een meerwaardebelasting op aandelen haalden het voorlopig niet. In deze blogpost geven we u een overzicht van de fiscale maatregelen die in 2017 wél in werking treden.

1 2 3 4 5