U en

Uw familie

Uw Vermogen

Uw Bedrijf

U leeft graag, en liefst lang en in goede omstandigheden. We willen u daarin bijstaan, niet enkel in tijden van zonneschijn, maar ook bij dreigend onweer. Dan trekken we graag de paraplu die we voor u gemaakt hebben open...
In uw privésfeer komt u diverse uitdagingen tegen, die we met passend advies helpen voorzien, en in elk geval mee tot een goed einde willen helpen brengen.

Meer info

Uw vermogen wordt dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. U wenst Uw vermogen adequaat op te bouwen en te beheren en anderzijds ook zo goed als mogelijk te beschermen.

Met een passend advies en correcte bijstand, helpen wij U graag Uw vermogen op te bouwen, zoveel als mogelijk te vrijwaren voor geschillen en optimaal bij te staan mochten zich finaal toch nog problemen voordoen die gerechtelijke bijstand vereisen.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Ook in Uw professioneel leven wordt u dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De oprichting en werking van Uw vennootschap, hulp bij Uw contracten en projecten, bijstand bij schadegevallen of een gedegen debiteurenbeheer: met een passend advies en correcte, efficiënte bijstand, helpen wij U graag de zorgen weg te nemen zodat U zich kan focussen op uw kerntaak.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Blogberichten

26 september 2017

BEMIDDELING: EEN HULPMIDDEL BINNEN DE SCHOOLPOORT?

40278589 - teamwork business happy people icon web could be children workers in a success business logo template

Op 1 september 2017 werd voor vele jongeren, leerkrachten en directie de aftrap gegeven voor een nieuw schooljaar. Perfecte timing om het schooljaar goed in te zetten met het formuleren van een aantal voornemens. En om dat te kunnen is het belangrijk om even een pijnpunt uit het onderwijs aan te halen.

7 september 2017

NIEUWE HUURWETGEVING IN WERKING VANAF 1 SEPTEMBER 2018: EEN VERWITTIGD (VER)HUURDER IS ER TWEE WAARD…

Op 14 juli 2017 werd het langverwachte voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet een eerste keer goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Nu moet het voorontwerp nog voorgelegd worden aan de Raad van State en aan de Vlaamse Raad, waarna het Vlaams Parlement zich finaal zal kunnen uitspreken over de nieuwe huurwetgeving. De nieuwe regelgeving wordt verwacht in werking te treden vanaf 1 september 2018. Maar wat verandert er nu allemaal?

10573927 - house keys and keyring closeup

10 juli 2017

De maatschap als instrument voor successieplanning

40526494 - family, children, money, investments and people concept - close up of father and daughter hands holding euro money coins

Heel wat ondernemers staan op een bepaald moment voor een tweestrijd: ze beseffen dat ze het vermogen dat ze opbouwden wellicht best zouden beginnen overdragen aan hun kinderen. Anderzijds voelen ze zich nog net niet klaar om de volledige controle over het geschonken roerend (o.a. bedrijfsaandelen, kunst,…) of onroerend goed nu al af te staan. In zo’n situatie kan een burgerlijke maatschap een uitweg bieden.

19 juni 2017

Zelfstandige, bescherm uw gezinswoning!

16488666 - home insurance concept isolated over white

Het ondernemerschap is niet zonder risico’s. De bescherming van uw privévermogen is daarom van cruciaal belang. Is uw privévermogen voldoende beschermd tegen professionele schuldeisers? En wat met uw gezinswoning? Onder bepaalde voorwaarden (vervat in artikel 72 e.v. van de Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen) is uw gezinswoning beschermd tegen beslag door professionele schuldeisers. We overlopen even de belangrijkste voorwaarden en elementen van die bescherming.

9 juni 2017

Nieuwe Europese wetgeving huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap

52952376 - close-up of businessperson saving pile of coins

Op 24 juni 2016 heeft de Raad van de Europese Unie twee nieuwe verordeningen aangenomen. Ze hebben tot doel om op uniforme wijze de vermogensrechtelijke situatie te regelen van gehuwde koppels en koppels die een vorm van geregistreerd partnerschap aangingen, en die zich in een grensoverschrijdende situatie bevinden. Beide verordeningen beogen rechtszekerheid in vermogensrechtelijk opzicht voor koppels, niettegenstaande hun “toenemende mobiliteit”.