U en

Uw familie

Uw Vermogen

Uw Bedrijf

U leeft graag, en liefst lang en in goede omstandigheden. We willen u daarin bijstaan, niet enkel in tijden van zonneschijn, maar ook bij dreigend onweer. Dan trekken we graag de paraplu die we voor u gemaakt hebben open...
In uw privésfeer komt u diverse uitdagingen tegen, die we met passend advies helpen voorzien, en in elk geval mee tot een goed einde willen helpen brengen.

Meer info

Uw vermogen wordt dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. U wenst Uw vermogen adequaat op te bouwen en te beheren en anderzijds ook zo goed als mogelijk te beschermen.

Met een passend advies en correcte bijstand, helpen wij U graag Uw vermogen op te bouwen, zoveel als mogelijk te vrijwaren voor geschillen en optimaal bij te staan mochten zich finaal toch nog problemen voordoen die gerechtelijke bijstand vereisen.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Ook in Uw professioneel leven wordt u dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De oprichting en werking van Uw vennootschap, hulp bij Uw contracten en projecten, bijstand bij schadegevallen of een gedegen debiteurenbeheer: met een passend advies en correcte, efficiënte bijstand, helpen wij U graag de zorgen weg te nemen zodat U zich kan focussen op uw kerntaak.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Blogberichten

10 november 2018

DE INVLOED VAN HET FAILLISSEMENT EN DE GERECHTELIJKE REORGANISATIE OP DE HYPOTHEEK

Wanneer men geconfronteerd wordt met een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie is men heel vaak de pineut, ongeacht of men schuldenaar dan wel schuldeiser is.

Toch zijn er schuldeisers die zich in dergelijke situaties toch nog steeds in een meer “bevoorrechte positie” bevinden, namelijk wanneer zij beschikken over een extra voordeel zoals bv. een voorrecht of een hypotheek. Men noemt deze voordelen “zakelijke rechten” aangezien zij betrekking hebben op een zaak.

In het kader van een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie kan het dus zeer interessant zijn om te beschikken over bv. een hypotheek maar de vraag stelt zich of het wel zo gemakkelijk is als het lijkt.

Kan men zomaar en eender wanneer een hypotheek vestigen, een hypotheek inschrijven of een hypothecaire volmacht (laten) omzetten wanneer men geconfronteerd wordt met een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie van een ander?

Wij leggen het hier graag kort voor u uit…

3 november 2018

DE OUDERSCHAPSREGELING VOOR UW KIND: WAT MAG U NIET VERGETEN?

U bent de vader of moeder van een kind. U bent gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend, maar wordt geconfronteerd met het einde van de relatie met uw partner. De (echt)scheiding, de vereffening en verdeling van uw goederen en vermogen dringen zich op, maar wat nu met uw kinderen? Jullie blijven namelijk samen ouders van jullie kind… 

24 september 2018

ALERT : VEREENVOUDIGDE INVORDERINGSPROCEDURE NU OOK IN HET BUITENLAND MOGELIJK

In onze blog van 22/06/2016 informeerden we u over de inwerkingtreding van de vereenvoudigde invorderingsprocedure van onbetwiste geldschulden ten aanzien van professionelen, ook wel de IOS-procedure of CROS-procedure genoemd.

Dankzij deze procedure kan na tussenkomst van een advocaat op versnelde wijze via een betekening van Gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel worden bekomen zonder tussenkomst van een Rechtbank.

Hoewel deze procedure goedkoper en vaak veel sneller is als alternatief van een procedure voor de Rechtbank, had deze tot nu toe het grote nadeel dat ze enkel tussen professionelen kon worden gevoerd die in België een inschrijving in de kruispuntbank van de ondernemingen hebben genomen, waardoor deze invorderingsprocedure niet bruikbaar was voor het buitenland.

Vanaf 1 oktober komt daar verandering in, en kan dit ook ten aanzien van professionelen in enkele andere Europese landen.

3 september 2018

UPDATE: WIJZIGING DATUM VAN INWERKINGTREDING VLAAMSE WONINGHUURDECREET

Zoals in onze vorige blogposten van 7 september 2017, 28 februari 2018 en 14 maart 2018 aangekondigd is er een nieuwe huurwetgeving in aantocht.

Aanvankelijk werd verwacht dat deze al in werking zou treden op 1 september 2018 maar na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering bij de definitieve goedkeuring van het ontwerpdecreet op 18 mei 2018 de datum van inwerkingtreding uitgesteld tot 1 januari 2019.