U en

Uw familie

Uw Vermogen

Uw Bedrijf

U leeft graag, en liefst lang en in goede omstandigheden. We willen u daarin bijstaan, niet enkel in tijden van zonneschijn, maar ook bij dreigend onweer. Dan trekken we graag de paraplu die we voor u gemaakt hebben open...
In uw privésfeer komt u diverse uitdagingen tegen, die we met passend advies helpen voorzien, en in elk geval mee tot een goed einde willen helpen brengen.

Meer info

Uw vermogen wordt dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. U wenst Uw vermogen adequaat op te bouwen en te beheren en anderzijds ook zo goed als mogelijk te beschermen.

Met een passend advies en correcte bijstand, helpen wij U graag Uw vermogen op te bouwen, zoveel als mogelijk te vrijwaren voor geschillen en optimaal bij te staan mochten zich finaal toch nog problemen voordoen die gerechtelijke bijstand vereisen.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Ook in Uw professioneel leven wordt u dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De oprichting en werking van Uw vennootschap, hulp bij Uw contracten en projecten, bijstand bij schadegevallen of een gedegen debiteurenbeheer: met een passend advies en correcte, efficiënte bijstand, helpen wij U graag de zorgen weg te nemen zodat U zich kan focussen op uw kerntaak.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Blogberichten

29 mei 2017

Gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen als nieuwe vehikels voor investeringen in vastgoed

41573894 - real estate, house, housing problems.

Naast de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (“GVV’s”) en vastgoedbevaks kunnen beleggers nu ook gebruik maken van een nieuw, op vastgoed gefocust beleggingsvehikel. Met de gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (“GVBF’s”) kunnen zij via een Belgische structuur en een aangepast fiscaal regime beleggen in Belgisch en buitenlands vastgoed.

17 mei 2017

Cassatie: verbod van verkoop met verlies

64030990 - young female asian salesclerk handing a paper bag of merchandise to a customer at the check-out counter

Op 16 september 2016 heeft het Hof van Cassatie het cassatieberoep verworpen tegen een arrest van het hof van beroep van Gent dat de strijdigheid had vastgesteld van het verbod van verkoop met verlies met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.

2 mei 2017

Bedrijfsonderzoek (‘due diligence’) bij aandelenoverdracht

10046556 - male hand drawing a graph

Een aandelentransactie op til? Dan is een grondig bedrijfsonderzoek of zogenaamde ‘due diligence’ onontbeerlijk. Een due diligence helpt u een juiste inschatting te maken van de rechten, plichten, risico’s en kansen die een overdracht van aandelen met zich mee brengt. Het onderzoek is met de jaren geëvolueerd van een voornamelijk financieel getint boekenonderzoek naar een steeds meer op de succesfactoren van een bedrijf gerichte bedrijfsdoorlichting waarbij het toekomstig potentieel een belangrijke rol speelt.

19 april 2017

Bewijs van aankoop van een onroerend goed: kan dat met e-mail?

49949756 - email internet security technology concept as an at sign icon being encrypted for data transfer protection with binary code background as an online safety icon to protect password and username or reading of personal content.

In een vorige blogpost hadden we het al over de geldigheid van offertes via e-mail. Maar ook heel wat andere zakelijke onderhandelingen en transacties vinden tegenwoordig plaats via e-mail, zoals bijvoorbeeld de verkoop van onroerende goederen. In die context velde het hof van beroep van Antwerpen recent een arrest dat uitgebreid in de pers aan bod kwam. De verkoop van een onroerend goed zou niet kunnen beklonken worden via e-mail, zo klonk het. Een golf van commotie volgde, maar wat is er nu eigenlijk aan de hand? We zetten even de bewijsregels die van toepassing zijn op de verkoop van vastgoed op een rij.