U en

Uw familie

Uw Vermogen

Uw Bedrijf

U leeft graag, en liefst lang en in goede omstandigheden. We willen u daarin bijstaan, niet enkel in tijden van zonneschijn, maar ook bij dreigend onweer. Dan trekken we graag de paraplu die we voor u gemaakt hebben open...
In uw privésfeer komt u diverse uitdagingen tegen, die we met passend advies helpen voorzien, en in elk geval mee tot een goed einde willen helpen brengen.

Meer info

Uw vermogen wordt dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. U wenst Uw vermogen adequaat op te bouwen en te beheren en anderzijds ook zo goed als mogelijk te beschermen.

Met een passend advies en correcte bijstand, helpen wij U graag Uw vermogen op te bouwen, zoveel als mogelijk te vrijwaren voor geschillen en optimaal bij te staan mochten zich finaal toch nog problemen voordoen die gerechtelijke bijstand vereisen.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Ook in Uw professioneel leven wordt u dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De oprichting en werking van Uw vennootschap, hulp bij Uw contracten en projecten, bijstand bij schadegevallen of een gedegen debiteurenbeheer: met een passend advies en correcte, efficiënte bijstand, helpen wij U graag de zorgen weg te nemen zodat U zich kan focussen op uw kerntaak.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Blogberichten

15 juni 2018

WIL JE MET ME SCHEIDEN?

Vandaag, 15 juni 2018, is het zover, de officiële aftrap, niet van het Wereldkampioenschap voetbal, maar van Echtscheidingsplanners met de lancering van een gloednieuwe website: www.echtscheidingsplanners.be!

Echtscheidingsplanners is een samenwerking van vier onafhankelijke advocatenkantoren in Oost- en West-Vlaanderen gespecialiseerd in het personen-, familie- en huwelijksvermogensrecht: Adverlaw en Speyk Advocaten te Brugge, Fides en Pauwels Advocaten te Sint-Niklaas.  De oprichters zijn ook allemaal erkende bemiddelaars.  Zij geloven dat zelfs het moeilijkste conflict opgelost kan worden via de principes van bemiddeling i.p.v. met getrokken messen tegenover elkaar te staan in de Rechtbank.

13 juni 2018

HET CENTRAAL ERFRECHTREGISTER: alle info over erfenissen gebundeld

erfenisregister

Op 1 maart 2018 is de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, kortweg FEDNOT, van start gegaan met het Centraal Erfrechtregister, een digitaal register waarin notarissen vanaf dat ogenblik de akten en attesten van erfopvolging, de akten inzake verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving van nalatenschappen en de Europese erfrechtverklaring, dienen in te schrijven.

25 mei 2018

HOE MAAK IK MIJN ONDERNEMING GDPR-APPROVED IN 5 STAPPEN? STAP 5…

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of hierna ook wel “GDPR” genoemd) op 25 mei 2018 beloofden wij u stap voor stap te helpen bij het GDPR-approved maken van uw organisatie.

In onze eerste blog van 12 april 2018 hadden wij het reeds uitgebreid over de eerste stap, namelijk de bewustwording binnen uw organisatie.

In onze tweede blog van 19 april 2018 hadden wij het navolgend over het schematiseren van de verzamelde gegevens en het vervolgens overlopen van een checklist na te gaan in hoeverre uw organisatie op vandaag al GDPR-conform is en waar eventueel nog aangepast moet worden om uw onderneming volledig GDPR-approved te maken.

In onze derde blog van 26 april 2018 hadden wij het dan weer over de aanvullende verplichtingen die bestaan in het kader van de GDPR én voor welke organisaties deze aanvullende verplichtingen in theorie gelden.

In onze vierde blog van 22 mei jl. gingen we vervolgens wat dieper in op één van de belangrijkste verplichtingen, namelijk de opmaak van een privacy verklaring.

Vandaag gaan we het tot slot hebben over de allerlaatste stap, namelijk het uitwerken van een datalekbeleid, ter bescherming van de voor verwerking bestemde gegevens.

22 mei 2018

HOE MAAK IK MIJN ONDERNEMING GDPR-APPROVED IN 5 STAPPEN? STAP 4…

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of hierna ook wel “GDPR” genoemd) op 25 mei 2018 beloofden wij u stap voor stap te helpen bij het GDPR-approved maken van uw organisatie.

In onze eerste blog van 12 april 2018 hadden wij het reeds uitgebreid over de eerste stap, namelijk de bewustwording binnen uw organisatie.

In onze tweede blog van 19 april 2018 hadden wij het navolgend over het schematiseren van de verzamelde gegevens en het vervolgens overlopen van een checklist na te gaan in hoeverre uw organisatie op vandaag al GDPR-conform is en waar eventueel nog aangepast moet worden om uw onderneming volledig GDPR-approved te maken.

In onze derde blog van 26 april 2018 hadden wij het dan weer over de aanvullende verplichtingen die bestaan in het kader van de GDPR én voor welke organisaties deze aanvullende verplichtingen in theorie gelden.

Vandaag gaan we het in navolging daarvan hebben over de opmaak van een privacyverklaring.

14 mei 2018

DE ZORGVOLMACHT: anticiperen op de zorgen van morgen, een passend alternatief voor het bewind en een nuttige aanvulling van uw testament

Op 1 september 2014 traden de bepalingen van de Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid in werking, die niet alleen “het voorlopig bewind” omvormde naar “het bewind”, maar daarnaast ook een buitengerechtelijke bescherming invoerde die in de praktijk als “de zorgvolmacht” door het leven gaat. De inwerkingtreding is al niet meer van gisteren, maar de ervaring leert dat de zorgvolmacht nog niet bij iedereen gekend is. Hoog tijd voor een eerste kennismaking!