U en

Uw familie

Uw Vermogen

Uw Bedrijf

U leeft graag, en liefst lang en in goede omstandigheden. We willen u daarin bijstaan, niet enkel in tijden van zonneschijn, maar ook bij dreigend onweer. Dan trekken we graag de paraplu die we voor u gemaakt hebben open...
In uw privésfeer komt u diverse uitdagingen tegen, die we met passend advies helpen voorzien, en in elk geval mee tot een goed einde willen helpen brengen.

Meer info

Uw vermogen wordt dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. U wenst Uw vermogen adequaat op te bouwen en te beheren en anderzijds ook zo goed als mogelijk te beschermen.

Met een passend advies en correcte bijstand, helpen wij U graag Uw vermogen op te bouwen, zoveel als mogelijk te vrijwaren voor geschillen en optimaal bij te staan mochten zich finaal toch nog problemen voordoen die gerechtelijke bijstand vereisen.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Ook in Uw professioneel leven wordt u dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De oprichting en werking van Uw vennootschap, hulp bij Uw contracten en projecten, bijstand bij schadegevallen of een gedegen debiteurenbeheer: met een passend advies en correcte, efficiënte bijstand, helpen wij U graag de zorgen weg te nemen zodat U zich kan focussen op uw kerntaak.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Blogberichten

6 juni 2019

Wat als uw zuurverdiende vakantie in het water valt?

De zomervakantie is in aantocht. Misschien bent u van plan warmere oorden op te zoeken en hebt u een reis geboekt naar uw droombestemming.

Reizen is voor velen onder ons de ultieme ontspanning. Meestal toch…. Soms kan het echter misgaan en wordt een reis een ware nachtmerrie.

Stel u voor: u boekt een reis naar een prachtig super de luxe vijf sterren hotel en u hebt terecht torenhoge verwachtingen. Wanneer u echter ter plaatste komt, blijkt het hotel in niets overeen te stemmen met de prachtige foto’s die u te zien kreeg online of in de reisbrochure.

Wat dan? De reisagent aanspreken? Het hotel? De touroperator? Of gewoon slikken en doorgaan?

15 april 2019

KORTGEDING IN HUURZAKEN BIJ DE VREDERECHTER

Eerder informeerden wij u over enkele wijzigingen in het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet bij  huurbetwistingen. Vandaag gaan we dieper in op een van die nieuwe elementen, namelijk de procedure in kort geding, die nu ook mogelijk is voor de Vrederechter.

10 april 2019

Het bewind – versie 2.0: vereenvoudiging en informatisering

Het bewind zoals het nu bestaat: de Wet van 17 maart 2013

De Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, in werking getreden op 01 september 2014 hervormde de toen bestaande onbekwaamheidsstatuten ingrijpend.

Voorheen had u verschillende beschermingsstatuten zoals het “voorlopig bewind“, de “verlengde minderjarigheid“, de “gerechtelijke onbekwaamverklaring” en de “bijstand door een gerechtelijk raadsman“. De Wet bracht ze samen in één nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen: het “bewind“, in de volksmond echter – onterecht – nog vaak “voorlopig bewind” genoemd.

Vijf jaar later is het tijd voor een nieuwe modernisering en informatisering.

2 april 2019

YOU’VE GOT MAIL: DE OPKOMST VAN DE ELEKTRONISCHE FACTUUR

Natuurlijk kreeg U ze ook al: elektronische facturen in uw mailbox vervangen zeer snel de exemplaren per post. Maar wat is nu de draagwijdte van dergelijke elektronische factuur? Is deze gelijkwaardig aan een papieren factuur? Gelden hiervoor dezelfde voorwaarden? In dit blogbericht enkele praktische antwoorden op tal van uw vragen.

2 maart 2019

HET GEWIJZIGD HUWELIJKSVERMOGENSRECHT : WAT MOET U WETEN?

We hadden het met u in vorige blogberichten al enkele keren over het nieuwe erfrecht en de wijzigende bepalingen die op dat vlak in werking traden op 1 september 2018. De wetgever heeft deze zomer echter niet stilgezeten en niet alleen op het vlak van het erfrecht veranderde veel, maar ook op het vlak van het huwelijksvermogensrecht. Bij de Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake werden enkele belangrijke wijzigingen aangebracht aan het huwelijksvermogensrecht, die evenzeer in werking traden op 1 september 2018, en die we u niet wensen te onthouden.