U en

Uw familie

Uw Vermogen

Uw Bedrijf

U leeft graag, en liefst lang en in goede omstandigheden. We willen u daarin bijstaan, niet enkel in tijden van zonneschijn, maar ook bij dreigend onweer. Dan trekken we graag de paraplu die we voor u gemaakt hebben open...
In uw privésfeer komt u diverse uitdagingen tegen, die we met passend advies helpen voorzien, en in elk geval mee tot een goed einde willen helpen brengen.

Meer info

Uw vermogen wordt dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. U wenst Uw vermogen adequaat op te bouwen en te beheren en anderzijds ook zo goed als mogelijk te beschermen.

Met een passend advies en correcte bijstand, helpen wij U graag Uw vermogen op te bouwen, zoveel als mogelijk te vrijwaren voor geschillen en optimaal bij te staan mochten zich finaal toch nog problemen voordoen die gerechtelijke bijstand vereisen.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Ook in Uw professioneel leven wordt u dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De oprichting en werking van Uw vennootschap, hulp bij Uw contracten en projecten, bijstand bij schadegevallen of een gedegen debiteurenbeheer: met een passend advies en correcte, efficiënte bijstand, helpen wij U graag de zorgen weg te nemen zodat U zich kan focussen op uw kerntaak.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Blogberichten

24 februari 2017

Bemiddeling als alternatief voor de rechtbank: drie voordelen

49119209 - business team discussing together business plans

De belangstelling voor bemiddeling als alternatief voor een gerechtelijke afhandeling van geschillen is de voorbije jaren sterk toegenomen. En dat is niet alleen een gevolg van de overbelasting van het gerecht. Soms is het gerecht nu eenmaal niet de meest geschikte instantie om met alle aspecten van een conflict rekening te houden.

En toch zijn velen nog niet vertrouwd met het concept van bemiddeling en de voordelen daarvan. Waarin liggen de voornaamste verschillen met een gerechtelijke procedure? En wat zijn dan wel die voordelen? 

De verschillende aanpak van bemiddeling

Het is niet altijd zinvol om een conflict op een louter juridische manier te benaderen. Partijen die enkel gericht zijn op het behalen van het eigen grote gelijk in de rechtbank laten vaak kostbare kansen liggen. Anderzijds is kennis van de juridische aspecten vaak essentieel om tot een duurzame en zinvolle oplossing te komen, en raken partijen er niet zonder hulp uit.

Bemiddeling door een advocaat kan dan een uitweg bieden. Een bemiddelingsmodel houdt –weliswaar binnen een juridische context – rekening met de concrete situatie van de partijen, met relaties, empathie, enzovoort. Het conflictmodel maakt plaats voor een verzoenend model, waarin partijen constructief omgaan met conflicten en verschillen.

De bemiddelaar werkt op basis van belangen. Hij laat de wensen, behoeften en bezorgdheden van alle betrokkenen aan bod komen. Hij faciliteert het proces waarbij cliënt(en) zélf tot een oplossing komen. De uiteindelijke oplossing wordt hen dus niet opgelegd, wat eveneens een belangrijk onderscheid is met een gerechtelijke procedure.

Voordelen van bemiddeling 

  • De partijen in bemiddeling blijven meester van het proces.
  • Bemiddeling bevordert de rechtstreekse communicatie tussen de partijen en verhindert de escalatie van het conflict.
  • De partijen zijn niet onderworpen aan de onvermijdelijke termijnen verbonden aan een gerechtelijke procedure. Ze bepalen zelf, in overleg met de bemiddelaar, het ritme van de ontmoetingen en de einddatum van de bemiddeling.
  • De partijen in bemiddeling verbinden zich er schriftelijk toe om de vertrouwelijkheid te eerbiedigen. De bemiddelaar, van zijn kant, is aan het beroepsgeheim onderworpen.
  • Een bemiddeling is doorgaans veel goedkoper dan een procedure voor de rechtbank, onder andere omdat de kosten verbonden aan het opstellen, neerleggen en betekenen van de noodzakelijke documenten ter ondersteuning van de vordering wegvallen.
  • Doordat partijen zelf tot een consensus komen, leven ze deze doorgaans beter na.

Benieuwd of bemiddeling ook voor u een uitweg uit de impasse kan zijn? Wenst u een langgerekte rechtszaak vermijden? Joachim Vanspeybrouck is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Contacteer ons voor meer informatie of een afspraak.

20 februari 2017

Offertes versturen via e-mail, is dat bindend?

39764468 - concept of sending e-mails from your computer

Elke starter kent het wel: dat moment waarop het verlossende mailtje in je inbox verschijnt. Halleluja, de potentiële klant heeft toegehapt en de offerte is goedgekeurd! Tenminste, dat denk je: de klant heeft de offerte per kerende mail bevestigd, maar hij  heeft nagelaten de offerte zelf te ondertekenen. Is die offerte dan wel bindend?

Het principe: aanvaarding aanbod volstaat

Het is tegenwoordig een heel gangbare praktijk om offertes per e-mail goed te keuren, of zelfs mondeling. En in de regel is dat effectief bindend: een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een aanbod, zonder dat verdere formaliteiten vereist zijn. Die handtekening van de offerte is dus niet strikt vereist om een overeenkomst te doen ontstaan.

Belang van bewijs

En toch is voorzichtigheid geboden. Het probleem is dat je achteraf natuurlijk moet kunnen bewijzen dat je wederpartij jouw aanbod aanvaard heeft en dat er een overeenkomst tot stand gekomen is. Bij een mondeling akkoord kan dat knap lastig zijn: dan is het letterlijk woord tegen woord.

In geval van een overeenkomst via e-mail is het van groot belang om goed het e-mailverkeer te bewaren: jouw e-mail met de offerte aangehecht en het antwoord van de klant per kerende mail. Een e-mail waarin de klant zich akkoord verklaart, kan zeker een begin van bewijs zijn.

Best practice

Speel je liever écht op zeker? Vraag dan nadien nog een schriftelijke, ondertekende bevestiging van je klant. Zo kan je op beide oren slapen.

 Meer concrete vragen of advies voor (startende) ondernemers? Contacteer ons!

 

27 januari 2017

Precontractuele informatieplicht

10562988 - a fountain pen and a signature on yellow paper. symbolic of closing deals.

U bent ondernemer: onderhandelen en contracten afsluiten is uw tweede natuur. Vruchtbare commerciële samenwerkingen vormen de basis van uw succes. Maar kent u ook de plichten die op u rusten nog voor u uw pen ter hand neemt om een contract te ondertekenen? Met de invoering van de Wet Precontractuele Informatie zijn de regels over de informatieplicht bij het aangaan van een commerciële samenwerking gevoelig aangescherpt. We geven u alvast de basis mee.

21 januari 2017

Uw onderneming (starters): Hoe bescherm ik mijn idee?

52953194 - startup business team on meeting in modern bright office interior brainstorming, working on laptop and tablet computer

Je bent een starter of een pre-starter en je bruist van de creatieve ideeën voor een eigen zaak. Wanneer je denkt hét idee gevonden te hebben, kan het nuttig zijn om het af te toetsen bij experts, coaches, andere ondernemers en zelfs bij je toekomstige (potentiële) klanten. Dat kan je inzichten bezorgen om je idee verder scherp te stellen en om het uiteindelijk bij je doelpubliek te valideren. Er hangt natuurlijk ook een risico aan vast: wat als iemand anders met jouw idee aan de haal gaat?

17 januari 2017

De miserietaks onder de loep

46373583 - small house model over wooden table outdoors at garden and kid playing. selective focus . filtered image

Scheiden doet lijden, zo gaat het gezegde. Een scheiding brengt niet alleen heel wat emotioneel leed met zich mee, ook financieel gezien zijn er vaak heel wat – onaangename – gevolgen. Eén van de grote pijnpunten is de (gezins)woning. Als partners beslissen dat één van hen de ander uitkoopt, dan pikt ook de fiscus een graantje mee: het verdeelrecht of de zogenaamde “miserietaks”. Hoe groot dat graantje is, hangt van de burgerlijke staat van de partners af.