U en

Uw familie

Uw Vermogen

Uw Bedrijf

U leeft graag, en liefst lang en in goede omstandigheden. We willen u daarin bijstaan, niet enkel in tijden van zonneschijn, maar ook bij dreigend onweer. Dan trekken we graag de paraplu die we voor u gemaakt hebben open...
In uw privésfeer komt u diverse uitdagingen tegen, die we met passend advies helpen voorzien, en in elk geval mee tot een goed einde willen helpen brengen.

Meer info

Uw vermogen wordt dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. U wenst Uw vermogen adequaat op te bouwen en te beheren en anderzijds ook zo goed als mogelijk te beschermen.

Met een passend advies en correcte bijstand, helpen wij U graag Uw vermogen op te bouwen, zoveel als mogelijk te vrijwaren voor geschillen en optimaal bij te staan mochten zich finaal toch nog problemen voordoen die gerechtelijke bijstand vereisen.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Ook in Uw professioneel leven wordt u dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De oprichting en werking van Uw vennootschap, hulp bij Uw contracten en projecten, bijstand bij schadegevallen of een gedegen debiteurenbeheer: met een passend advies en correcte, efficiënte bijstand, helpen wij U graag de zorgen weg te nemen zodat U zich kan focussen op uw kerntaak.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Blogberichten

1 augustus 2019

SPEYK ADVOCATEN EN PAUWELS ADVOCATEN WORDEN WANTED.LAW

Hoe kunnen we als advocatenkantoor nog meer doen in razendsnel veranderende tijden?  En moet dat wel altijd meer zijn of kunnen we onszelf blijven en toch volop mee evolueren ?

Steeds meer leefde bij ons het idee dat niets ons belet om verder door te blijven groeien:

23 juli 2019

WONINGKWALITEITSBEWAKING IN VLAANDEREN: ONTBREKEN VAN DAKISOLATIE EN DUBBELE BEGLAZING IN BEPAALDE GEVALLEN NIET MEER GESANCTIONEERD

“Belgen hebben een baksteen in hun maag”: het is een algemeen gekende uitspraak en anno 2019 lijkt deze baksteen steviger dan ooit aanwezig in de maag van vele Belgen. Wonen en woningkwaliteitsbewaking in de strijd tegen huisjesmelkers is dan ook een hot topic én een grote bezorgdheid van onze Vlaamse regering. Het recht op behoorlijke huisvesting is immers een grondrecht en maakt deel uit van het recht op een menswaardig bestaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze Vlaamse politici hier veel aandacht aan besteden.

We informeerden u in een vorige blog over de toen nieuwe dakisolatienorm van 1 januari 2015. Toen vertelden wij u dat tegen 2020 alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd moesten zijn. Dit kan zeer verregaande gevolgen hebben voor de Vereniging van Mede-eigenaars (hierna: VME), de mede-eigenaars zelf en de huurders van appartementen in Vlaanderen.

Met de meet van 2020 in zicht zijn toch enkele zaken aan het veranderen…

10 juli 2019

Krijgt U vergoeding als een geesteszieke Uw auto beschadigt?

Wanneer iemand uw wagen opzettelijk beschadigt mag u er normaal op vertrouwen dat de dader daarvoor gestraft zal worden. Dit lijkt op het eerste zicht vrij  logisch, maar wat als de schade werd toegebracht door een geesteszieke? Kan die dan strafrechtelijk verantwoordelijk geacht worden en bestraft worden? En vooral, wat met de schade van u als slachtoffer?

1 juli 2019

De Wet van 13 april 2019 – Over gelijk hebben en gelijk krijgen: “Kunt u dat bewijzen mijnheer?”

Men zegt wel eens dat het niet altijd telt om gelijk te hebben in het leven, maar dat gelijk krijgen het belangrijkste is. In het recht is dat allermeest een wetmatigheid: u mag nog zoveel beweren als u wil, als u dat niet hard kunt maken aan de hand van staalharde bewijzen, dan dreigt u uw zaak te verliezen.

Maar waar dient u dan (best op voorhand) op te letten als u uw rechten zo goed mogelijk wenst te vrijwaren en om uw dossier zo sterk mogelijk te maken om uiteindelijk ook effectief uw gelijk te krijgen?

24 juni 2019

Regeling van onderhoudsbijdragen en buitengewone kosten voor kinderen eenvoudiger?

Discussies omtrent onderhoudsbijdragen en buitengewone kosten voor kinderen zijn helaas geen uitzondering, ze bestaan en zullen nog voor eeuwig blijven bestaan. De wetgever zat in de eerste jaarhelft van 2019 echter niet stil op dit vlak en poogt u, die als ouder van een kind met dergelijke discussies geconfronteerd wordt, een hand te reiken om u een houvast te bieden.