U en

Uw familie

Uw Vermogen

Uw Bedrijf

U leeft graag, en liefst lang en in goede omstandigheden. We willen u daarin bijstaan, niet enkel in tijden van zonneschijn, maar ook bij dreigend onweer. Dan trekken we graag de paraplu die we voor u gemaakt hebben open...
In uw privésfeer komt u diverse uitdagingen tegen, die we met passend advies helpen voorzien, en in elk geval mee tot een goed einde willen helpen brengen.

Meer info

Uw vermogen wordt dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. U wenst Uw vermogen adequaat op te bouwen en te beheren en anderzijds ook zo goed als mogelijk te beschermen.

Met een passend advies en correcte bijstand, helpen wij U graag Uw vermogen op te bouwen, zoveel als mogelijk te vrijwaren voor geschillen en optimaal bij te staan mochten zich finaal toch nog problemen voordoen die gerechtelijke bijstand vereisen.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Ook in Uw professioneel leven wordt u dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De oprichting en werking van Uw vennootschap, hulp bij Uw contracten en projecten, bijstand bij schadegevallen of een gedegen debiteurenbeheer: met een passend advies en correcte, efficiënte bijstand, helpen wij U graag de zorgen weg te nemen zodat U zich kan focussen op uw kerntaak.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Blogberichten

12 oktober 2016

Vergeef ons onze schulden… – Fiscale regularisatie anno 2016

 

Sinds 1 augustus 2016 kan de belastingplichtige opnieuw een regularisatieaangifte indienen. Ofwel: fiscale en strafrechtelijke immuniteit bekomen mits het voldoen van een fors prijskaartje. Gelet op de stijgende internationale fiscale transparantie zullen belastingplichtigen alleen maar in toenemende mate gedwongen worden om bij de fiscus te biecht te gaan.

We overlopen met u de krachtlijnen van de nieuwe regeling.

22 juni 2016

Inwerkingtreding invorderingsprocedure onbetwiste geldschulden (B2B) op 4 juli 2016

facturen

Op vandaag 22 juni 2016 is het K.B. dd. 16 juni 2016 gepubliceerd dat de inwerkingtreding regelt van de vereenvoudigde invorderingsprocedure van onbetwiste geldschulden ten aanzien van professionelen, waaromtrent wij reeds rapporteerden in onze blog van  13 december 2015. Na de inwerkingtreding van de regeling op 4 juli 2016 wordt het mogelijk om  zeer goedkoop en veel sneller over een uitvoerbare titel te beschikken lastens uw schuldenaar, dit zonder tussenkomst van een Rechtbank.

16 juni 2016

Pop-Up’s krijgen eigen handelshuur van korte termijn in Vlaanderen

Goed nieuws voor wie een eigen zaak wil starten en zijn winkelconcept liever eerst wil uitproberen vooraleer langdurige huurverplichtingen aan te gaan. Het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht, ook wel het “pop-updecreet” genoemd, brengt hier immers soelaas.  Het decreet werd goedgekeurd op 8 juni 2016 teneinde een kader te creëren voor de korte termijn huur van handelspanden en voorziet in de mogelijkheid om in Vlaanderen een kortlopende handelshuur af te sluiten voor maximaal één jaar.

13 december 2015

De Europese Erfrechtverordening: een uniforme regeling

De Europese Erfrechtverordening: een uniforme regeling, maar nog geen uniforme erfrechtelijke wetgeving. En toch reeds interessant!

Bezit U een buitenverblijf in Spanje of een ander Europees land? Verhuist U naar een ander Europees land of overweegt u het te doen? Beschikt U naast uw Belgische nationaliteit nog over een andere nationaliteit? Vraagt U zich af of een verhuis naar het buitenland impact heeft op uw latere nalatenschap, en of u daaromtrent regelingen kunt of moet treffen?