Blogberichten

10 juli 2019

Krijgt U vergoeding als een geesteszieke Uw auto beschadigt?

Wanneer iemand uw wagen opzettelijk beschadigt mag u er normaal op vertrouwen dat de dader daarvoor gestraft zal worden. Dit lijkt op het eerste zicht vrij  logisch, maar wat als de schade werd toegebracht door een geesteszieke? Kan die dan strafrechtelijk verantwoordelijk geacht worden en bestraft worden? En vooral, wat met de schade van u als slachtoffer?

1 juli 2019

De Wet van 13 april 2019 – Over gelijk hebben en gelijk krijgen: “Kunt u dat bewijzen mijnheer?”

Men zegt wel eens dat het niet altijd telt om gelijk te hebben in het leven, maar dat gelijk krijgen het belangrijkste is. In het recht is dat allermeest een wetmatigheid: u mag nog zoveel beweren als u wil, als u dat niet hard kunt maken aan de hand van staalharde bewijzen, dan dreigt u uw zaak te verliezen.

Maar waar dient u dan (best op voorhand) op te letten als u uw rechten zo goed mogelijk wenst te vrijwaren en om uw dossier zo sterk mogelijk te maken om uiteindelijk ook effectief uw gelijk te krijgen?

24 juni 2019

Regeling van onderhoudsbijdragen en buitengewone kosten voor kinderen eenvoudiger?

Discussies omtrent onderhoudsbijdragen en buitengewone kosten voor kinderen zijn helaas geen uitzondering, ze bestaan en zullen nog voor eeuwig blijven bestaan. De wetgever zat in de eerste jaarhelft van 2019 echter niet stil op dit vlak en poogt u, die als ouder van een kind met dergelijke discussies geconfronteerd wordt, een hand te reiken om u een houvast te bieden.

14 juni 2019

Gevangenisstraffen van drie jaar of minder worden niet uitgevoerd, toch?

Hoewel door de man op de straat niet altijd goed begrepen, maar tot op heden nog steeds een realiteit: personen die tot een vrijheidsstraf (o.a. gevangenisstraf) van drie jaar of minder veroordeeld worden zitten slechts een beperkt gedeelte of quasi niets van hun straf effectief in de gevangenis uit. Hoe komt dat? En zal dit binnenkort veranderen?

6 juni 2019

Wat als uw zuurverdiende vakantie in het water valt?

De zomervakantie is in aantocht. Misschien bent u van plan warmere oorden op te zoeken en hebt u een reis geboekt naar uw droombestemming.

Reizen is voor velen onder ons de ultieme ontspanning. Meestal toch…. Soms kan het echter misgaan en wordt een reis een ware nachtmerrie.

Stel u voor: u boekt een reis naar een prachtig super de luxe vijf sterren hotel en u hebt terecht torenhoge verwachtingen. Wanneer u echter ter plaatste komt, blijkt het hotel in niets overeen te stemmen met de prachtige foto’s die u te zien kreeg online of in de reisbrochure.

Wat dan? De reisagent aanspreken? Het hotel? De touroperator? Of gewoon slikken en doorgaan?

15 april 2019

KORTGEDING IN HUURZAKEN BIJ DE VREDERECHTER

Eerder informeerden wij u over enkele wijzigingen in het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet bij  huurbetwistingen. Vandaag gaan we dieper in op een van die nieuwe elementen, namelijk de procedure in kort geding, die nu ook mogelijk is voor de Vrederechter.

10 april 2019

Het bewind – versie 2.0: vereenvoudiging en informatisering

Het bewind zoals het nu bestaat: de Wet van 17 maart 2013

De Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, in werking getreden op 01 september 2014 hervormde de toen bestaande onbekwaamheidsstatuten ingrijpend.

Voorheen had u verschillende beschermingsstatuten zoals het “voorlopig bewind“, de “verlengde minderjarigheid“, de “gerechtelijke onbekwaamverklaring” en de “bijstand door een gerechtelijk raadsman“. De Wet bracht ze samen in één nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen: het “bewind“, in de volksmond echter – onterecht – nog vaak “voorlopig bewind” genoemd.

Vijf jaar later is het tijd voor een nieuwe modernisering en informatisering.

2 april 2019

YOU’VE GOT MAIL: DE OPKOMST VAN DE ELEKTRONISCHE FACTUUR

Natuurlijk kreeg U ze ook al: elektronische facturen in uw mailbox vervangen zeer snel de exemplaren per post. Maar wat is nu de draagwijdte van dergelijke elektronische factuur? Is deze gelijkwaardig aan een papieren factuur? Gelden hiervoor dezelfde voorwaarden? In dit blogbericht enkele praktische antwoorden op tal van uw vragen.

1 2 3 10