Blogberichten

10 november 2018

DE INVLOED VAN HET FAILLISSEMENT EN DE GERECHTELIJKE REORGANISATIE OP DE HYPOTHEEK

Wanneer men geconfronteerd wordt met een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie is men heel vaak de pineut, ongeacht of men schuldenaar dan wel schuldeiser is.

Toch zijn er schuldeisers die zich in dergelijke situaties toch nog steeds in een meer “bevoorrechte positie” bevinden, namelijk wanneer zij beschikken over een extra voordeel zoals bv. een voorrecht of een hypotheek. Men noemt deze voordelen “zakelijke rechten” aangezien zij betrekking hebben op een zaak.

In het kader van een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie kan het dus zeer interessant zijn om te beschikken over bv. een hypotheek maar de vraag stelt zich of het wel zo gemakkelijk is als het lijkt.

Kan men zomaar en eender wanneer een hypotheek vestigen, een hypotheek inschrijven of een hypothecaire volmacht (laten) omzetten wanneer men geconfronteerd wordt met een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie van een ander?

Wij leggen het hier graag kort voor u uit…

3 november 2018

DE OUDERSCHAPSREGELING VOOR UW KIND: WAT MAG U NIET VERGETEN?

U bent de vader of moeder van een kind. U bent gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend, maar wordt geconfronteerd met het einde van de relatie met uw partner. De (echt)scheiding, de vereffening en verdeling van uw goederen en vermogen dringen zich op, maar wat nu met uw kinderen? Jullie blijven namelijk samen ouders van jullie kind… 

24 september 2018

ALERT : VEREENVOUDIGDE INVORDERINGSPROCEDURE NU OOK IN HET BUITENLAND MOGELIJK

In onze blog van 22/06/2016 informeerden we u over de inwerkingtreding van de vereenvoudigde invorderingsprocedure van onbetwiste geldschulden ten aanzien van professionelen, ook wel de IOS-procedure of CROS-procedure genoemd.

Dankzij deze procedure kan na tussenkomst van een advocaat op versnelde wijze via een betekening van Gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel worden bekomen zonder tussenkomst van een Rechtbank.

Hoewel deze procedure goedkoper en vaak veel sneller is als alternatief van een procedure voor de Rechtbank, had deze tot nu toe het grote nadeel dat ze enkel tussen professionelen kon worden gevoerd die in België een inschrijving in de kruispuntbank van de ondernemingen hebben genomen, waardoor deze invorderingsprocedure niet bruikbaar was voor het buitenland.

Vanaf 1 oktober komt daar verandering in, en kan dit ook ten aanzien van professionelen in enkele andere Europese landen.

3 september 2018

UPDATE: WIJZIGING DATUM VAN INWERKINGTREDING VLAAMSE WONINGHUURDECREET

Zoals in onze vorige blogposten van 7 september 2017, 28 februari 2018 en 14 maart 2018 aangekondigd is er een nieuwe huurwetgeving in aantocht.

Aanvankelijk werd verwacht dat deze al in werking zou treden op 1 september 2018 maar na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering bij de definitieve goedkeuring van het ontwerpdecreet op 18 mei 2018 de datum van inwerkingtreding uitgesteld tot 1 januari 2019.

25 augustus 2018

NIEUW APPARTEMENTSRECHT IN WERKING VANAF 1 JANUARI 2019

Op 7 juni 2018 is de Wet op de hervorming van het appartementsrecht in de Kamer goedgekeurd. Op 2 juli 2018 werd zij in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De nieuwe regelgeving wordt verwacht in werking te treden op 1 januari 2019. Maar wat verandert er nu precies?

20 augustus 2018

OPTIONEEL BTW-STELSEL BIJ ONROERENDE VERHUUR TUSSEN ONDERNEMINGEN TREEDT IN WERKING OP 1 JANUARI 2019

Op 30 maart 2018 keurde de ministerraad het voorontwerp van een wet goed die het BTW-landschap van de onroerende verhuur tussen ondernemingen danig zou veranderen. Na advies van de Raad van State werd het voorontwerp recent nog eens onder de loep genomen en werden een aantal zaken herbekeken. Het wetsontwerp en de memorie van toelichting werden in navolging hiervan opnieuw aangepast en werden voor finaal akkoord nog eens voorgelegd aan de Kamer. Op 2 augustus 2018 werd het nieuwe wetsontwerp gepubliceerd op de website van de Kamer.

Hoewel aanvankelijk gezegd werd dat de nieuwe wet in werking zou treden op 1 oktober 2018 blijkt dit niet langer het geval en zal de inwerkingtreding uitgesteld worden tot 1 januari 2019.

Maar wat verandert er? Speyk Advocaten doet voor u graag de twee voornaamste wijzigingen kort uit de doeken.

11 augustus 2018

VLUCHT GESCHRAPT OF VERTRAAGD: WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Stel: U heeft net een reis geboekt via uw favoriete luchtvaartmaatschappij en kijkt vol verlangen uit naar uw geplande verlof. Bij aankomst op de luchthaven dient u echter vast te stellen dat uw vlucht vertraging heeft opgelopen…of misschien heeft u wel daags voor uw geplande vertrek moeten vernemen dat uw vlucht geannuleerd werd….of nog frustrerender: op het laatste moment wordt u de toegang tot het vliegtuig  geweigerd omdat de vlucht overboekt werd…

Dit zijn maar enkele van de diverse scenario’s waar steeds meer vakantiegangers mee te maken krijgen. Eén en ander heeft ongetwijfeld een negatieve effect op uw vakantiegevoel, maar dat wil daarom niet zeggen dat uw portemonnee en algemeen welzijn er ook onder moeten lijden.

Dus wat kan u in voornoemde situaties nu eigenlijk doen en waar heeft u exact recht op?

1 2 3 8