Blogberichten

20 augustus 2018

OPTIONEEL BTW-STELSEL BIJ ONROERENDE VERHUUR TUSSEN ONDERNEMINGEN TREEDT IN WERKING OP 1 JANUARI 2019

Op 30 maart 2018 keurde de ministerraad het voorontwerp van een wet goed die het BTW-landschap van de onroerende verhuur tussen ondernemingen danig zou veranderen. Na advies van de Raad van State werd het voorontwerp recent nog eens onder de loep genomen en werden een aantal zaken herbekeken. Het wetsontwerp en de memorie van toelichting werden in navolging hiervan opnieuw aangepast en werden voor finaal akkoord nog eens voorgelegd aan de Kamer. Op 2 augustus 2018 werd het nieuwe wetsontwerp gepubliceerd op de website van de Kamer.

Hoewel aanvankelijk gezegd werd dat de nieuwe wet in werking zou treden op 1 oktober 2018 blijkt dit niet langer het geval en zal de inwerkingtreding uitgesteld worden tot 1 januari 2019.

Maar wat verandert er? Speyk Advocaten doet voor u graag de twee voornaamste wijzigingen kort uit de doeken.

11 augustus 2018

VLUCHT GESCHRAPT OF VERTRAAGD: WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Stel: U heeft net een reis geboekt via uw favoriete luchtvaartmaatschappij en kijkt vol verlangen uit naar uw geplande verlof. Bij aankomst op de luchthaven dient u echter vast te stellen dat uw vlucht vertraging heeft opgelopen…of misschien heeft u wel daags voor uw geplande vertrek moeten vernemen dat uw vlucht geannuleerd werd….of nog frustrerender: op het laatste moment wordt u de toegang tot het vliegtuig  geweigerd omdat de vlucht overboekt werd…

Dit zijn maar enkele van de diverse scenario’s waar steeds meer vakantiegangers mee te maken krijgen. Eén en ander heeft ongetwijfeld een negatieve effect op uw vakantiegevoel, maar dat wil daarom niet zeggen dat uw portemonnee en algemeen welzijn er ook onder moeten lijden.

Dus wat kan u in voornoemde situaties nu eigenlijk doen en waar heeft u exact recht op?

15 juni 2018

WIL JE MET ME SCHEIDEN?

Vandaag, 15 juni 2018, is het zover, de officiële aftrap, niet van het Wereldkampioenschap voetbal, maar van Echtscheidingsplanners met de lancering van een gloednieuwe website: www.echtscheidingsplanners.be!

Echtscheidingsplanners is een samenwerking van vier onafhankelijke advocatenkantoren in Oost- en West-Vlaanderen gespecialiseerd in het personen-, familie- en huwelijksvermogensrecht: Adverlaw en Speyk Advocaten te Brugge, Fides en Pauwels Advocaten te Sint-Niklaas.  De oprichters zijn ook allemaal erkende bemiddelaars.  Zij geloven dat zelfs het moeilijkste conflict opgelost kan worden via de principes van bemiddeling i.p.v. met getrokken messen tegenover elkaar te staan in de Rechtbank.

13 juni 2018

HET CENTRAAL ERFRECHTREGISTER: alle info over erfenissen gebundeld

erfenisregister

Op 1 maart 2018 is de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, kortweg FEDNOT, van start gegaan met het Centraal Erfrechtregister, een digitaal register waarin notarissen vanaf dat ogenblik de akten en attesten van erfopvolging, de akten inzake verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving van nalatenschappen en de Europese erfrechtverklaring, dienen in te schrijven.

25 mei 2018

HOE MAAK IK MIJN ONDERNEMING GDPR-APPROVED IN 5 STAPPEN? STAP 5…

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of hierna ook wel “GDPR” genoemd) op 25 mei 2018 beloofden wij u stap voor stap te helpen bij het GDPR-approved maken van uw organisatie.

In onze eerste blog van 12 april 2018 hadden wij het reeds uitgebreid over de eerste stap, namelijk de bewustwording binnen uw organisatie.

In onze tweede blog van 19 april 2018 hadden wij het navolgend over het schematiseren van de verzamelde gegevens en het vervolgens overlopen van een checklist na te gaan in hoeverre uw organisatie op vandaag al GDPR-conform is en waar eventueel nog aangepast moet worden om uw onderneming volledig GDPR-approved te maken.

In onze derde blog van 26 april 2018 hadden wij het dan weer over de aanvullende verplichtingen die bestaan in het kader van de GDPR én voor welke organisaties deze aanvullende verplichtingen in theorie gelden.

In onze vierde blog van 22 mei jl. gingen we vervolgens wat dieper in op één van de belangrijkste verplichtingen, namelijk de opmaak van een privacy verklaring.

Vandaag gaan we het tot slot hebben over de allerlaatste stap, namelijk het uitwerken van een datalekbeleid, ter bescherming van de voor verwerking bestemde gegevens.

22 mei 2018

HOE MAAK IK MIJN ONDERNEMING GDPR-APPROVED IN 5 STAPPEN? STAP 4…

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of hierna ook wel “GDPR” genoemd) op 25 mei 2018 beloofden wij u stap voor stap te helpen bij het GDPR-approved maken van uw organisatie.

In onze eerste blog van 12 april 2018 hadden wij het reeds uitgebreid over de eerste stap, namelijk de bewustwording binnen uw organisatie.

In onze tweede blog van 19 april 2018 hadden wij het navolgend over het schematiseren van de verzamelde gegevens en het vervolgens overlopen van een checklist na te gaan in hoeverre uw organisatie op vandaag al GDPR-conform is en waar eventueel nog aangepast moet worden om uw onderneming volledig GDPR-approved te maken.

In onze derde blog van 26 april 2018 hadden wij het dan weer over de aanvullende verplichtingen die bestaan in het kader van de GDPR én voor welke organisaties deze aanvullende verplichtingen in theorie gelden.

Vandaag gaan we het in navolging daarvan hebben over de opmaak van een privacyverklaring.

14 mei 2018

DE ZORGVOLMACHT: anticiperen op de zorgen van morgen, een passend alternatief voor het bewind en een nuttige aanvulling van uw testament

Op 1 september 2014 traden de bepalingen van de Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid in werking, die niet alleen “het voorlopig bewind” omvormde naar “het bewind”, maar daarnaast ook een buitengerechtelijke bescherming invoerde die in de praktijk als “de zorgvolmacht” door het leven gaat. De inwerkingtreding is al niet meer van gisteren, maar de ervaring leert dat de zorgvolmacht nog niet bij iedereen gekend is. Hoog tijd voor een eerste kennismaking!

26 april 2018

HOE MAAK IK MIJN ONDERNEMING GDPR-APPROVED IN 5 STAPPEN? STAP 3…

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of hierna ook wel “GDPR” genoemd) op 25 mei 2018 beloofden wij u stap voor stap te helpen bij het GDPR-approved maken van uw organisatie.

In onze eerste blog van 12 april 2018 hadden wij het reeds uitgebreid over de eerste stap, namelijk de bewustwording binnen uw organisatie.

In onze tweede blog van 19 april 2018 bespraken we vervolgens het schematiseren van de verzamelde gegevens en het overlopen van een checklist om na te gaan in hoeverre uw organisatie op vandaag al GDPR-conform is en waar eventueel nog aangepast moet worden om uw onderneming volledig GDPR-approved te maken.

Vandaag gaan we het daarom hebben over de derde stap: de aanvullende verplichtingen.

1 2 3 4 8