Blogberichten

13 juni 2018

HET CENTRAAL ERFRECHTREGISTER: alle info over erfenissen gebundeld

erfenisregister

Op 1 maart 2018 is de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, kortweg FEDNOT, van start gegaan met het Centraal Erfrechtregister, een digitaal register waarin notarissen vanaf dat ogenblik de akten en attesten van erfopvolging, de akten inzake verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving van nalatenschappen en de Europese erfrechtverklaring, dienen in te schrijven.

25 mei 2018

HOE MAAK IK MIJN ONDERNEMING GDPR-APPROVED IN 5 STAPPEN? STAP 5…

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of hierna ook wel “GDPR” genoemd) op 25 mei 2018 beloofden wij u stap voor stap te helpen bij het GDPR-approved maken van uw organisatie.

In onze eerste blog van 12 april 2018 hadden wij het reeds uitgebreid over de eerste stap, namelijk de bewustwording binnen uw organisatie.

In onze tweede blog van 19 april 2018 hadden wij het navolgend over het schematiseren van de verzamelde gegevens en het vervolgens overlopen van een checklist na te gaan in hoeverre uw organisatie op vandaag al GDPR-conform is en waar eventueel nog aangepast moet worden om uw onderneming volledig GDPR-approved te maken.

In onze derde blog van 26 april 2018 hadden wij het dan weer over de aanvullende verplichtingen die bestaan in het kader van de GDPR én voor welke organisaties deze aanvullende verplichtingen in theorie gelden.

In onze vierde blog van 22 mei jl. gingen we vervolgens wat dieper in op één van de belangrijkste verplichtingen, namelijk de opmaak van een privacy verklaring.

Vandaag gaan we het tot slot hebben over de allerlaatste stap, namelijk het uitwerken van een datalekbeleid, ter bescherming van de voor verwerking bestemde gegevens.

22 mei 2018

HOE MAAK IK MIJN ONDERNEMING GDPR-APPROVED IN 5 STAPPEN? STAP 4…

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of hierna ook wel “GDPR” genoemd) op 25 mei 2018 beloofden wij u stap voor stap te helpen bij het GDPR-approved maken van uw organisatie.

In onze eerste blog van 12 april 2018 hadden wij het reeds uitgebreid over de eerste stap, namelijk de bewustwording binnen uw organisatie.

In onze tweede blog van 19 april 2018 hadden wij het navolgend over het schematiseren van de verzamelde gegevens en het vervolgens overlopen van een checklist na te gaan in hoeverre uw organisatie op vandaag al GDPR-conform is en waar eventueel nog aangepast moet worden om uw onderneming volledig GDPR-approved te maken.

In onze derde blog van 26 april 2018 hadden wij het dan weer over de aanvullende verplichtingen die bestaan in het kader van de GDPR én voor welke organisaties deze aanvullende verplichtingen in theorie gelden.

Vandaag gaan we het in navolging daarvan hebben over de opmaak van een privacyverklaring.

14 mei 2018

DE ZORGVOLMACHT: anticiperen op de zorgen van morgen, een passend alternatief voor het bewind en een nuttige aanvulling van uw testament

Op 1 september 2014 traden de bepalingen van de Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid in werking, die niet alleen “het voorlopig bewind” omvormde naar “het bewind”, maar daarnaast ook een buitengerechtelijke bescherming invoerde die in de praktijk als “de zorgvolmacht” door het leven gaat. De inwerkingtreding is al niet meer van gisteren, maar de ervaring leert dat de zorgvolmacht nog niet bij iedereen gekend is. Hoog tijd voor een eerste kennismaking!

26 april 2018

HOE MAAK IK MIJN ONDERNEMING GDPR-APPROVED IN 5 STAPPEN? STAP 3…

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of hierna ook wel “GDPR” genoemd) op 25 mei 2018 beloofden wij u stap voor stap te helpen bij het GDPR-approved maken van uw organisatie.

In onze eerste blog van 12 april 2018 hadden wij het reeds uitgebreid over de eerste stap, namelijk de bewustwording binnen uw organisatie.

In onze tweede blog van 19 april 2018 bespraken we vervolgens het schematiseren van de verzamelde gegevens en het overlopen van een checklist om na te gaan in hoeverre uw organisatie op vandaag al GDPR-conform is en waar eventueel nog aangepast moet worden om uw onderneming volledig GDPR-approved te maken.

Vandaag gaan we het daarom hebben over de derde stap: de aanvullende verplichtingen.

19 april 2018

HOE MAAK IK MIJN ONDERNEMING GDPR-APPROVED IN 5 STAPPEN? STAP 2…

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of hierna ook wel “GDPR” genoemd) op 25 mei 2018 beloofden wij u stap voor stap te helpen bij het GDPR-approved maken van uw organisatie.  

12 april 2018

GDPR VOOR DUMMIES: HOE MAAK IK MIJN ONDERNEMING GDPR-APPROVED IN 5 STAPPEN? STAP 1…

GDPR hier, GPPR daar: er kan bijna niet meer naast die 4 letters gekeken worden. Het zal de meesten onder jullie wellicht niet ontgaan zijn (gezien de enorme aandacht die eraan gegeven wordt), maar voor zij die het nog niet wisten: op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of hierna ook wel “GDPR” genoemd) in werking.

30 maart 2018

EEN BEMIDDELINGSWET ALS (LAAT) PAASEI?

Op 05 februari 2018 werd het “Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing” bij de Kamer ingediend.

1 2 3 4 5 9