Blogberichten

19 april 2018

HOE MAAK IK MIJN ONDERNEMING GDPR-APPROVED IN 5 STAPPEN? STAP 2…

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of hierna ook wel “GDPR” genoemd) op 25 mei 2018 beloofden wij u stap voor stap te helpen bij het GDPR-approved maken van uw organisatie.  

12 april 2018

GDPR VOOR DUMMIES: HOE MAAK IK MIJN ONDERNEMING GDPR-APPROVED IN 5 STAPPEN? STAP 1…

GDPR hier, GPPR daar: er kan bijna niet meer naast die 4 letters gekeken worden. Het zal de meesten onder jullie wellicht niet ontgaan zijn (gezien de enorme aandacht die eraan gegeven wordt), maar voor zij die het nog niet wisten: op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of hierna ook wel “GDPR” genoemd) in werking.

30 maart 2018

EEN BEMIDDELINGSWET ALS (LAAT) PAASEI?

Op 05 februari 2018 werd het “Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing” bij de Kamer ingediend.

14 maart 2018

DE HUURWAARBORG ONDER DE NIEUWE HUURWETGEVING: WAT VERANDERT VANAF 1 SEPTEMBER 2018?

huurwaarborg

Zoals herhaaldelijk aangekondigd in onze eerdere blogberichten is het Vlaamse Huurdecreet in aantocht. De nieuwe regelgeving zal in werking treden op 1 september 2018 en zal van toepassing zijn op alle woninghuurovereenkomsten gesloten na die datum.

In onze vorige blog van 28 februari 2018 hadden wij het reeds uitgebreid over de opzegmodaliteiten onder de nieuwe wetgeving. Vandaag komt evenwel een ander onderwerp aan bod: de huurwaarborg.

7 maart 2018

HET HERVORMDE ERFRECHT BINNENKORT IN WERKING: nieuwe principes inzake schenkingen

Op 1 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake. In ons  eerder blogberichtHET HERVORMDE ERFRECHT BINNENKORT IN WERKING: Wat verandert er voor u? En vooral, wie krijgt wat? ” hebben we u al uiteengezet welke wijzigingen er gebeuren aan de wettelijke reserve die uw kinderen toekomt bij uw overlijden. Deze reserve heeft echter ook zijn invloed op de schenkingen die tijdens uw leven plaatsvinden. Een hervorming van de wettelijke principes omtrent deze schenkingen kon dan ook niet uitblijven.

21 februari 2018

HET HERVORMDE ERFRECHT BINNENKORT IN WERKING: Wat verandert er voor u? En vooral, wie krijgt wat?

Op 1 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake. Er is niet zozeer sprake van een volledig nieuw erfrecht, maar met die hervorming wordt het erfrecht toch geactualiseerd en aangepast aan de noden van de huidige samenleving waarin het klassieke huwelijk met partners die voor altijd samenblijven als norm dreigt te vervallen.

3 januari 2018

FEITELIJKE VERENIGING VERANTWOORDELIJKHEID: NIET ALTIJD EEN FEESTJE

Jullie volgden het de laatste tijd ook wellicht met belangstelling in de media: na jarenlang procederen en onderhandelen moet een feitelijke vereniging van dertig Aalsterse carnavalisten maar liefst 24.000,00 EUR per persoon betalen aan AXA.  Dit  ingevolge een brand daterende van 2004 waarbij de praalwagen van de vereniging vuur vatte in een gehuurde loods en waarbij zowel de loods zelf als diverse in de buurt gelegen bedrijven zware schade opliepen.

1 2 3 4 5 8