Blogberichten

16 juni 2016

Pop-Up’s krijgen eigen handelshuur van korte termijn in Vlaanderen

Goed nieuws voor wie een eigen zaak wil starten en zijn winkelconcept liever eerst wil uitproberen vooraleer langdurige huurverplichtingen aan te gaan. Het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht, ook wel het “pop-updecreet” genoemd, brengt hier immers soelaas.  Het decreet werd goedgekeurd op 8 juni 2016 teneinde een kader te creëren voor de korte termijn huur van handelspanden en voorziet in de mogelijkheid om in Vlaanderen een kortlopende handelshuur af te sluiten voor maximaal één jaar.

13 december 2015

De Europese Erfrechtverordening: een uniforme regeling

De Europese Erfrechtverordening: een uniforme regeling, maar nog geen uniforme erfrechtelijke wetgeving. En toch reeds interessant!

Bezit U een buitenverblijf in Spanje of een ander Europees land? Verhuist U naar een ander Europees land of overweegt u het te doen? Beschikt U naast uw Belgische nationaliteit nog over een andere nationaliteit? Vraagt U zich af of een verhuis naar het buitenland impact heeft op uw latere nalatenschap, en of u daaromtrent regelingen kunt of moet treffen?

13 december 2015

Snelle invordering van achterstallige facturen

Binnenkort een snelle invordering van achterstallige facturen tegen handelaars zonder tussenkomst van de rechter

Heel wat bedrijven kampen met financiële moeilijkheden of cash-flow problemen aangezien zij geconfronteerd worden met klanten die onwillig zijn om te betalen. Veel ondernemers vinden invorderingsprocedures omslachtig aangezien zij als tijdrovend en duur aanzien worden. Onder het mom dat “het sop de kool niet waard is”, vermijden ondernemers de rechtbanken en blijven tal van facturen dan ook onbetaald…

13 december 2015

Zal Uw omnium-verzekeraar U vergoeden wanneer U een ongeval hebt en U gedronken had?

U hebt een glaasje teveel op en U raakt betrokken in een ongeval. Helaas bent U aansprakelijk voor het ongeval en dus zal de verzekeraar van het andere betrokken voertuig U niet vergoeden. U hebt gelukkig een omnium-verzekering en dus hoopt U dat deze wel Uw schade zal vergoeden. Maar is Uw omnium-verzekering verplicht U te vergoeden wanneer U stuurde in staat van strafbare alcoholintoxicatie of dronkenschap? Het antwoord is niet zo eenvoudig….

2 december 2015

Speyk Advocaten, uw partner in debiteurenbeheer

Achterstallige betalingen door uw schuldenaren, ze komen steeds vaker voor en kunnen binnen uw bedrijf niet alleen voor cashflowproblemen zorgen, maar vergen ook bijkomende moeite, tijd en geld. Soms gaat het zelfs zo ver dat u binnen uw bedrijf vrijwel permanent iemand in dienst dient te nemen om uw debiteurenbeheer op te volgen. U zou dit kunnen uitbesteden aan een incassobureau, maar hebt u al eens aan uw raadsman gedacht? De tussenkomst van een raadsman, ook in de minnelijke fase heeft immers tal van voordelen.

8 oktober 2015

Nieuwe dakisolatienorm: uw appartement straks onverhuurbaar?

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn.  Dit kan verregaande gevolgen hebben voor de Vereniging van Mede-eigenaars (hierna: VME), de mede-eigenaars zelf en de huurders van appartementen in Vlaanderen.

1 6 7 8 9