Blogberichten

19 november 2016

Algemene wenken voor uw algemene voorwaarden

factuurvoorwaarden

Algemene voorwaarden opstellen: verplicht is het niet, maar het kan u als ondernemer voor heel wat zakelijke problemen behoeden. Als u het goed doet, tenminste. Bovendien beperkt u aanzienlijk de onderhandelingstijd met iedere (potentiële) klant – u kan in eerste instantie gewoon naar de algemene voorwaarden verwijzen. Maar waar moet u nu precies op letten bij het opstellen van de ‘kleine lettertjes’?

14 november 2016

Over de valkuilen van de handelshuur: de ondernemer tussen schietijzers en wolfsklemmen

handelshuur

Heel wat ondernemers sluiten voor de uitoefening van hun activiteiten een handelshuurcontract af. We zien vaak dat partijen daarvoor terugvallen op standaardovereenkomsten: doorslagjes, zomaar van het internet geplukt en in het beste geval voorgekauwd door de eigenaar. Daarmee stellen ze zich nochtans bloot aan heel wat risico’s.

De toepasselijke wetgeving, de Handelshuurwet van 30 april 1951, bevat immers heel wat strikte (vaak formalistische) regelingen, allerhande bijzondere termijnen en een aantal valkuilen. Voor alle duidelijkheid: de wet is van toepassing op elke ondernemer die kleinhandelsactiviteiten of ambachtsactiviteiten uitoefent en in het gehuurde pand rechtstreeks contact heeft met zijn cliënteel. Groothandels, kantoren of ruimtes die louter voor opslag gebruikt worden, vallen buiten de regeling. 

12 oktober 2016

Vergeef ons onze schulden… – Fiscale regularisatie anno 2016

regularisatie

Sinds 1 augustus 2016 kan de belastingplichtige opnieuw een regularisatieaangifte indienen. Ofwel: fiscale en strafrechtelijke immuniteit bekomen mits het voldoen van een fors prijskaartje. Gelet op de stijgende internationale fiscale transparantie zullen belastingplichtigen alleen maar in toenemende mate gedwongen worden om bij de fiscus te biecht te gaan.

We overlopen met u de krachtlijnen van de nieuwe regeling.

22 juni 2016

Inwerkingtreding invorderingsprocedure onbetwiste geldschulden (B2B) op 4 juli 2016

facturen

Op vandaag 22 juni 2016 is het K.B. dd. 16 juni 2016 gepubliceerd dat de inwerkingtreding regelt van de vereenvoudigde invorderingsprocedure van onbetwiste geldschulden ten aanzien van professionelen, waaromtrent wij reeds rapporteerden in onze blog van  13 december 2015. Na de inwerkingtreding van de regeling op 4 juli 2016 wordt het mogelijk om  zeer goedkoop en veel sneller over een uitvoerbare titel te beschikken lastens uw schuldenaar, dit zonder tussenkomst van een Rechtbank.

16 juni 2016

Pop-Up’s krijgen eigen handelshuur van korte termijn in Vlaanderen

Goed nieuws voor wie een eigen zaak wil starten en zijn winkelconcept liever eerst wil uitproberen vooraleer langdurige huurverplichtingen aan te gaan. Het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht, ook wel het “pop-updecreet” genoemd, brengt hier immers soelaas.  Het decreet werd goedgekeurd op 8 juni 2016 teneinde een kader te creëren voor de korte termijn huur van handelspanden en voorziet in de mogelijkheid om in Vlaanderen een kortlopende handelshuur af te sluiten voor maximaal één jaar.

13 december 2015

De Europese Erfrechtverordening: een uniforme regeling

De Europese Erfrechtverordening: een uniforme regeling, maar nog geen uniforme erfrechtelijke wetgeving. En toch reeds interessant!

Bezit U een buitenverblijf in Spanje of een ander Europees land? Verhuist U naar een ander Europees land of overweegt u het te doen? Beschikt U naast uw Belgische nationaliteit nog over een andere nationaliteit? Vraagt U zich af of een verhuis naar het buitenland impact heeft op uw latere nalatenschap, en of u daaromtrent regelingen kunt of moet treffen?

13 december 2015

Snelle invordering van achterstallige facturen

Binnenkort een snelle invordering van achterstallige facturen tegen handelaars zonder tussenkomst van de rechter

Heel wat bedrijven kampen met financiële moeilijkheden of cash-flow problemen aangezien zij geconfronteerd worden met klanten die onwillig zijn om te betalen. Veel ondernemers vinden invorderingsprocedures omslachtig aangezien zij als tijdrovend en duur aanzien worden. Onder het mom dat “het sop de kool niet waard is”, vermijden ondernemers de rechtbanken en blijven tal van facturen dan ook onbetaald…

1 7 8 9 10