Blogberichten

13 december 2015

Snelle invordering van achterstallige facturen

Binnenkort een snelle invordering van achterstallige facturen tegen handelaars zonder tussenkomst van de rechter

Heel wat bedrijven kampen met financiële moeilijkheden of cash-flow problemen aangezien zij geconfronteerd worden met klanten die onwillig zijn om te betalen. Veel ondernemers vinden invorderingsprocedures omslachtig aangezien zij als tijdrovend en duur aanzien worden. Onder het mom dat “het sop de kool niet waard is”, vermijden ondernemers de rechtbanken en blijven tal van facturen dan ook onbetaald…

13 december 2015

Zal Uw omnium-verzekeraar U vergoeden wanneer U een ongeval hebt en U gedronken had?

U hebt een glaasje teveel op en U raakt betrokken in een ongeval. Helaas bent U aansprakelijk voor het ongeval en dus zal de verzekeraar van het andere betrokken voertuig U niet vergoeden. U hebt gelukkig een omnium-verzekering en dus hoopt U dat deze wel Uw schade zal vergoeden. Maar is Uw omnium-verzekering verplicht U te vergoeden wanneer U stuurde in staat van strafbare alcoholintoxicatie of dronkenschap? Het antwoord is niet zo eenvoudig….

2 december 2015

Speyk Advocaten, uw partner in debiteurenbeheer

Achterstallige betalingen door uw schuldenaren, ze komen steeds vaker voor en kunnen binnen uw bedrijf niet alleen voor cashflowproblemen zorgen, maar vergen ook bijkomende moeite, tijd en geld. Soms gaat het zelfs zo ver dat u binnen uw bedrijf vrijwel permanent iemand in dienst dient te nemen om uw debiteurenbeheer op te volgen. U zou dit kunnen uitbesteden aan een incassobureau, maar hebt u al eens aan uw raadsman gedacht? De tussenkomst van een raadsman, ook in de minnelijke fase heeft immers tal van voordelen.

8 oktober 2015

Nieuwe dakisolatienorm: uw appartement straks onverhuurbaar?

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn.  Dit kan verregaande gevolgen hebben voor de Vereniging van Mede-eigenaars (hierna: VME), de mede-eigenaars zelf en de huurders van appartementen in Vlaanderen.

8 september 2015

Schoolkeuze: kind als speelbal bij (v)echtscheiding?

Ouders komen niet steeds overeen als belangrijke beslissingen voor hun kinderen moeten worden genomen. Het wordt soms al helemaal problematisch als ze in een echtscheidingsprocedure betrokken zijn en hun wederzijds vertrouwen in elkaar het dieptepunt nadert.

De beslissingen over een minderjarige worden genomen door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen. Wettelijk gezien zijn dit beide ouders samen, zelfs al zijn ze niet gehuwd of wonen ze niet samen.

1 7 8 9