FEITELIJKE VERENIGING VERANTWOORDELIJKHEID: NIET ALTIJD EEN FEESTJE

Jullie volgden het de laatste tijd ook wellicht met belangstelling in de media: na jarenlang procederen en onderhandelen moet een feitelijke vereniging van dertig Aalsterse carnavalisten maar liefst 24.000,00 EUR per persoon betalen aan AXA.  Dit  ingevolge een brand daterende van 2004 waarbij de praalwagen van de vereniging vuur vatte in een gehuurde loods en waarbij zowel de loods zelf als diverse in de buurt gelegen bedrijven zware schade opliepen.

Hoe is dit nu mogelijk en beter, had dit voorkomen kunnen worden?

 – LEDEN ZIJN PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK VOOR DE SCHULDEN VAN DE VERENIGING

Het grote probleem is dat de carnavalsgroep een feitelijke vereniging vormt. Het concept van een feitelijke vereniging is echter niet wettelijk gedefinieerd noch geregeld, laat staan dat er een wettelijke bescherming voor voorzien is.

Komt daarbij dat het belangrijkste kenmerk van de feitelijke vereniging haar gebrek aan rechtspersoonlijkheid is waardoor de feitelijke vereniging op zich dus zelf geen drager van rechten en verplichtingen kan zijn. Zij is een verzameling van de leden zelf die zelf mee alle contracten aangaan en dus ook individueel aan te spreken zijn zonder de bescherming van een vennootschapsvorm of juridische structuur die hen afschermt. U ziet meteen hoe dit een probleem kan vormen als een contract niet goed wordt uitgevoerd, of als vanuit een feitelijke verenging schade wordt veroorzaakt…

Doordat de feitelijke vereniging in se niet in rechte kan worden aangesproken, dient en zal elk afzonderlijk lid van de feitelijke vereniging aangesproken te worden…

 – DE VZW ALS ALTERNATIEVE MOGELIJKHEID INDIEN GEEN WINST WORDT NAGESTREEFD:

Vaak kies je voor een feitelijke vereniging omdat het eenvoudig is en omdat er toch geen winst wordt nagestreefd.

Naast de mogelijkheid om bijkomende verzekeringen af te sluiten kan je ook makkelijk opteren voor de meer wettelijke geregelde vorm van de vzw. Een vzw geniet in België immers al wettelijke bescherming sedert de invoering van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen.

Daarbij heeft de vzw, in tegenstelling tot de feitelijke vereniging, wél rechtspersoonlijkheid en kan zij zodus als drager van rechten en plichten optreden in het juridisch verkeer. Hadden de carnavalisten in kwestie dus een vzw opgericht in de plaats van een feitelijke vereniging, dan had de VZW deelgenomen en niet zij allemaal samen. AXA had dan geen enkel individueel lid van de groep kunnen aanspreken en waren alle carnavalisten “vrijuit” gegaan.

Hoewel de feitelijke vereniging dus voor sommigen op het eerste zicht zeer interessant lijkt (geen startkapitaal vereist, geen formaliteiten, eenvoudig,…) is het belangrijk eerst enkele zaken in overweging te nemen rekening houdend met de gewenste structuur, gewenste wettelijke bescherming én vooral het gewenste doel. Wil men recht hebben op subsidies voor de verwezenlijking van het doel? Wil men een (financieel) risicovolle activiteit uitoefenen of niet, en winst kunnen maken? Heeft men tot doel de groep te beperken in aantal of wil men een vrij uitgebreid ledental realiseren? Heeft men de bedoeling ooit personeel te werk te stellen? Wil men eigendommen bezitten, schenkingen of legaten kunnen aanvaarden?

Het is duidelijk dat geïnteresseerden zich dus beter eerst goed informeren vooraleer te kiezen voor een feitelijke vereniging dan wel een juridische structuur (vennootschap of vereniging) op te richten. Welke vorm het meest aangewezen is voor uw activiteiten wordt immers maar duidelijk na afweging van de diverse belangen en wensen voorhanden. Wij staan uiteraard steeds klaar om u daarbij concreet te adviseren zodat u voldoende voorbereid uw eerste stappen in het vennootschaps- en verenigingsleven kan nemen.