Incasso

Met uw belangen voor ogen ontwikkelden wij een duidelijk debiteurenbeheer met een online incassosysteem vanuit de volgende doelstellingen en waarden:

  • een vaste structuur, met duidelijke keuzemogelijkheden en onmiddellijke duidelijkheid omtrent de gevolgen;
  • zowel qua werking als communicatie eenvoudig, doelgericht, efficiënt en duidelijk;
  • met respect voor het behoud van de commerciële relatie;
  • transparante communicatie, interactief en voor u op elk ogenblik (7/7 en 24/24) raadpleegbaar;
  • een keuzevrijheid voor u wat u uitprint voor uw lijfelijk dossier en of u al dan niet emailcommunicatie ontvangt;
  • Veilig en strikt vertrouwelijk;
  • Waarbij de kostprijs zo goed als nihil is, nu deze vrijwel steeds volledig lastens de debiteur gelegd wordt, en zeer belangrijk:
  • Voor die hypotheses waarbij dit niet lukt, de garantie dat de kost forfaitair en minimaal gehouden wordt volgens vaste afspraken die per fase vooraf goedgekeurd en door u gekend zijn;

Door een doorgedreven automatisatie van die elementen in het debiteurenbeheer waar een menselijke tussenkomst niet strikt noodzakelijk is, kunnen niet enkel zeer scherpe en sterk concurrentiële tarieven worden aangeboden, maar kan onze tussenkomst worden toegespitst op die zaken waar we het verschil kunnen maken voor u.

Zo willen we u gemoedsrust geven, wetende dat ook dit wordt aangepakt zoals u wil, maar vooral dat u ook elk ogenblik van elke fase op de hoogte bent en met kennis van zaken mee beslist.

U komt dus nooit voor onaangename (financiële) verrassingen te staan, terwijl u daarenboven geniet van de vele garanties en voordelen die de opvolging van uw debiteurenbeheer via een advocatenkantoor biedt.

Contacteer ons indien u verdere persoonlijke verduidelijking wenst, of creëer hieronder meteen een profiel aan de hand van de bijgevoegde handleiding.

Aanmelden voor Speyk Incasso