De maatschap als instrument voor successieplanning

40526494 - family, children, money, investments and people concept - close up of father and daughter hands holding euro money coins

Heel wat ondernemers staan op een bepaald moment voor een tweestrijd: ze beseffen dat ze het vermogen dat ze opbouwden wellicht best zouden beginnen overdragen aan hun kinderen. Anderzijds voelen ze zich nog net niet klaar om de volledige controle over het geschonken roerend (o.a. bedrijfsaandelen, kunst,…) of onroerend goed nu al af te staan. In zo’n situatie kan een burgerlijke maatschap een uitweg bieden.

Maatschap als hulpmiddel voor successieplanning: hoe werkt het?

Te weinig ondernemers staan er bij stil dat een burgerlijke maatschap de oplossing kan zijn. Het te schenken vermogen wordt eerst ondergebracht in een burgerlijke maatschap waar een aantal familiale afspraken worden gemaakt, in eerste instantie over het beheer (door de schenkers) via de figuur van het zaakvoerderschap. Pas daarna wordt effectief overgegaan tot schenking, waarbij de schenkers zich ook een inkomen uit het vermogen kunnen voorbehouden via het voorbehoud van vruchtgebruik.

Maatschap = maatwerk

Wat die afspraken zijn en welke mate van controle behouden blijft, kan naar de hand van de schenkers gezet worden. Een burgerlijke maatschap is een instrument dat gebaseerd is op een contractuele overeenkomst en is dus ook steeds maatwerk.

Discretie troef

Er zijn amper specifieke wettelijke formaliteiten:

  • Oprichting onderhands of via notariële akte
  • geen minimumkapitaal, bankattest, financieel plan vereist
  • oprichting moet niet moet neergelegd worden in het vennootschapsdossier
  • geen publicatie in het Belgisch Staatsblad

Derden krijgen met andere woorden geen kennis over het oprichten van de maatschap. Bovendien zijn de kosten van oprichting van een maatschap en de werking van de maatschap ook eerder beperkt. Tenslotte biedt een maatschap volledige fiscale transparantie en heeft de maatschap geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid. Eventuele inkomsten uit het ingebrachte vermogen kunnen aldus – indien gewenst – bij de oprichtende ouders blijven.

De burgerlijke maatschap blijft een prima tool voor successieplanning, maar vraagt wat maatwerk om helemaal afgestemd te zijn op uw persoonlijke situatie. Laat je daarom adviseren door specialisten. Contacteer ons!