Laura Andries

Boekhouding en Administratie +32 50 440 630

Laura  vervoegde Speyk.Advocaten in 2010 en is sindsdien het kloppend hart van het niet juridische luik van ons kantoor. Naast een belangrijk aanspreekpunt in het onthaal van het cliënteel is zij ook verantwoordelijk voor de algemene structurele en boekhoudkundige opvolging.