NIEUWE VERPLICHTINGEN VOOR DE SYNDICUSOVEREENKOMST

Het dagelijkse beheer van de mede-eigendom wordt gevoerd door de syndicus. Hij voert de beslissingen van de algemene vergadering uit en beheert het geld.

Vanaf 1 januari 2019 zullen nieuwe mandaten of ingeval van verlenging van het bestaande mandaat van de syndicus moeten voorzien in een schriftelijke overeenkomst omtrent de taken en de vergoedingen die toekomen aan de syndicus (art. 577-8, §1, tweede lid Burgerlijk Wetboek).

Deze overeenkomst zal thans een lijst moeten bevatten van de forfaitaire prestaties en een lijst van aanvullende buitengewone prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen. Wij kunnen u alvast meegeven dat het maandelijks forfait doorgaans neerkomt op 20,00 à 25,00 euro per maand per entiteit.

Indien bepaalde prestaties niet worden vermeld in deze overeenkomst, zal de syndicus daarvoor geen vergoeding ontvangen, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen. De syndicus heeft er dus alle belang om zich in regel te stellen met deze nieuwe verplichting.

De duur van het mandaat van de syndicus is wettelijk vastgesteld op 3 jaar maar kan worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering (art. 577-8, §1, vierde lid Burgerlijk Wetboek).

Praktisch toegelicht: indien het mandaat van de syndicus het afgelopen jaar 2018 nog werd verlengd, zal de overeenkomst inzake vergoedingen pas moeten worden aangepast in 2021. Indien een nieuw mandaat wordt toegekend in 2019 of moet worden vernieuwd, dan is de nieuwe regeling meteen van toepassing.

Speyk. Advocaten staat in elk geval klaar om deze syndicusovereenkomst conform de nieuwe regelgeving op te stellen of na te zien. Aarzel dan ook niet om ons te contacteren. Ook indien u vragen hebt bij de bestaande reglementering mag u ons steeds contacteren.