U en uw bedrijf

Ook in Uw professioneel leven wordt u dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De oprichting en werking van Uw vennootschap, hulp bij Uw contracten en projecten, bijstand bij schadegevallen of een gedegen debiteurenbeheer: met een passend advies en correcte, efficiënte bijstand, helpen wij U graag de zorgen weg te nemen zodat U zich kan focussen op uw kerntaak.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

U en uw vennootschap

Om u volledig te kunnen focussen op uw kerntaken moet de achterliggende structuur  op punt staan.

U hoopt later veel problemen te vermijden, niet alleen omdat de mogelijke oorzaken ervan tijdig worden gedetecteerd en weggewerkt, maar ook en vooral omdat U vooraf reeds duidelijke afspraken hebt gemaakt en er zo goed mogelijke oplossingen voor hebt uitgewerkt.

We helpen u graag met passende bijstand in onder andere de volgende situaties, terug vanuit de overweging dat een tijdige proactieve tussenkomst te verkiezen valt boven problemen naderhand:

Lees meer

Uw contracten en projecten

Soms minder bewust van de gevolgen worden dagelijks kleine maar ook grotere contracten afgesloten.

De gevolgen ervan van worden best correct ingeschat voor u uw handtekening eronder plaatst.  Zeker als ze kaderen in een ruimere planning of een concreet project. Beantwoorden ze wel volledig aan uw doelstellingen? Krijgt U de nodige garanties? Stelt u uw belangen voldoende veilig? Wat zijn de gevolgen bij tekortkomingen? Passen ze binnen uw kort en langere termijnplanning?

Laat ze zeker tijdig nalezen, en vraag ons voorafgaand juridisch advies omtrent uw project.
We helpen u bij voorkeur tijdig met:

Lees meer

Schade, bescherming en verzekeringen

Schade en verlies zijn helaas evenmin uit uw professioneel leven weg te denken. Een brand, schade berokkend tijdens de uitbating van uw werkzaamheden door uzelf, personeel of gebouwen, of door derden waar U of uw bedrijf het slachtoffer wordt.

Een correcte inschatting van de afgesloten polissen en hun waarborgen, hulp in het afdwingen van dekking en een correcte, tijdige tussenkomst van de verzekeraar  kan daarbij een groot verschil maken.

Lees meer

Vrijwaar uw liquiditeitspositie: debiteurenopvolging

U kan nog zo goed zijn in uw vak, uiteindelijk staat of valt zeer veel met de wijze waarop uw klanten hun financiële verplichtingen ten opzichte van u nakomen.

Een laattijdige of zelf een volledig gebrek aan betaling kan zeer zware gevolgen hebben voor Uw cashflowpositie.

We staan u graag bij met het perfectioneren van uw debiteurenbeheer, waarop u vol vertrouwen kunt verder bouwen.

Lees meer