Soms minder bewust van de gevolgen worden dagelijks kleine maar ook grotere contracten afgesloten. De gevolgen ervan worden best correct ingeschat voor u uw handtekening eronder plaatst.  Zeker als ze kaderen in een ruimere planning of een concreet project.

Beantwoorden ze wel volledig aan uw doelstellingen? Krijgt U de nodige garanties? Stelt u uw belangen voldoende veilig? Wat zijn de gevolgen bij tekortkomingen? Passen ze binnen uw kort en langere termijnplanning?

Laat ze zeker tijdig nalezen, en vraag ons voorafgaand juridisch advies omtrent uw project.
We helpen u bij voorkeur tijdig met:

Uw contracten

Handelshuur, gemene huur, bezetting ter bede, alternatieve vormen, zakelijke rechten zoals vruchtgebruik of opstal, huurkoop, koop, leasing edm. binden vaak voor lagere duur en zijn onderworpen aan vaak strenge eigen regelgeving.

Hetzelfde kan gelden bij overeenkomsten waarin diensten geleverd worden (telefonie of internetoplossingen, onderhoudscontracten, printers,  edm.):  clausules inzake automatische verlenging van het contract, opzeggings- of verbrekingsvergoedingen, prijsaanpassingsclausules edm. kunnen een veel groter gevolg hebben dan wat de kleine lettertjes doen vermoeden…

Ook samenwerkingsovereenkomsten hebben vaak impact op langere termijn zodat ook af te sluiten contracten van bv. franchising, lastgeving, handelsvertegenwoordiging, handelsagentuur, lastgeving, arbeidsovereenkomst,… best goed worden opgevolgd.

Ook specifieke clausules in bovengenoemde contracten kunnen verschillende gevolgen hebben afhankelijk van de achtergrond, het type contract, de kwalificatie die er eventueel aan gegeven kan worden, en de al of niet dwingende rechtsregels die erop van toepassing zijn. Zo zal bijvoorbeeld een concurrentieclausule niet steeds volle uitwerking krijgen, en zullen in andere gevallen bepaalde clausules voor ongelezen gehouden moeten worden nu ze in strijd zijn met dwingende wetgeving.

Laat dus zeker alles goed nakijken of het wel in overeenstemming is met uw plannen en doelstellingen.

Uw plannen en projecten

We bekijken met U ook graag de haalbaarheid van Uw plannen met voorstellen tot optimalisatie, wegwerken van juridische addertjes en het aanbieden van alternatieve oplossingen.

Denk daarbij gerust aan ons bij uw investeringen in onroerende goederen ( gevolgen van uw aan- en doorverkoop op elk gebied – beter privé of via vennootschap? zijn er optimalisatiemogelijkheden?,  nazicht gevaren bij aankoop en doorverkoop enz…), maar ook bij het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten of plannen voor de opstart van een nieuwe activiteit, wijzigingen van lopende contracten, een correcte opzegging ervan, edm…

Maar ook bij bv het aangaan van bouwwerkzaamheden kan waakzaamheid nuttig zijn in uw contract met de aannemer en architect. Welke prijsafspraken zijn er, en wat zij de gevolgen hiervan? Welke bepalingen zijn er opgenomen rond de oplevering van de werken? Zijn er
geen risico’s ingevolge de keuze van contractspartner?, enz…

Kortom, laat ons voor u vooraf het verschil maken.