Schade en verlies zijn helaas evenmin uit uw professioneel leven weg te denken. Een brand, schade berokkend tijdens de uitbating van uw werkzaamheden door uzelf, personeel of gebouwen, of door derden waar U of uw bedrijf het slachtoffer wordt.

Een correcte inschatting van de afgesloten polissen en hun waarborgen, hulp in het afdwingen van dekking en een correcte, tijdige tussenkomst van de verzekeraar  kan daarbij een groot verschil maken.

Welke stappen kunt U zetten en wanneer moet U het initiatief aan de verzekeringsmaatschappij zetten? Kunnen zij wel tussenkomst weigeren? Konden zij die polis wel opzeggen?

De vraag naar deze aansprakelijkheid, de vergoedingsgerechtigden en -plichtigen en de mogelijke tussenkomsten van verzekeringen vergen een geheel eigen specifieke expertise die binnen het kantoor ruimschoots aanwezig is.

Maar ook een vervolging voor de politierechtbank van uzelf, uw bedrijf of een personeelslid wegens bv. het niet naleven van verkeersregels, overlading, het voeren van een overdreven snelheid of rijden tijdens intoxicatie of dronkenschap wordt best adequaat aangepakt om persoonlijke schade door een lang rijverbod of hoge boete te vermijden.

Zowel op het vlak van de (strafrechtelijke) verdediging als op het vlak van de burgerlijke gevolgen, nemen wij daarbij de zorg van uw schouders, en helpen wij u graag verder!