Om u volledig te kunnen focussen op uw kerntaken moet de achterliggende structuur  op punt staan.

U hoopt later veel problemen te vermijden, niet alleen omdat de mogelijke oorzaken ervan tijdig worden gedetecteerd en weggewerkt, maar ook en vooral omdat U vooraf reeds duidelijke afspraken hebt gemaakt en er zo goed mogelijke oplossingen voor hebt uitgewerkt.

We helpen u graag met passende bijstand in onder andere de volgende situaties, terug vanuit de overweging dat een tijdige proactieve tussenkomst te verkiezen valt boven problemen naderhand:

Oprichting en verwerving

Kiest U voor de oprichting van één of meerdere vennootschappen, of blijft U uw activiteiten geheel of ten dele onder de vorm van een eenmanszaak uitoefenen?

Neemt U het handelsfonds over of liever de vennootschap die er de eigenaar van is? We adviseren  -al dan niet samen met uw boekhouder- graag omtrent de volgens ons voor u meest geschikte constructie, te maken afspraken met gebeurlijke mede-aandeelhouders (aandeelhoudersovereenkomst), kapitaalsverhogingen, wat u bij dit alles best doet met uw onroerend goed,… edm.

Werking

(problemen bij) vertegenwoordiging van de vennootschap,  bevoegdheid bestuurders/algemene vergadering, rol aandeelhouders,  kapitaal aantrekken, balans saneren, winst verdelen, fiscaal optimaliseren,…

Geschillen

Aansprakelijkheidsproblemen: oprichtersaansprakelijkheid, bestuurders-aansprakelijkheid,  geschillen tussen aandeelhouders, blokkering van de werking van de vennootschap, inkoop van aandelen, gedwongen overdracht,…

 

Einde: overdracht/vereffening/WCO/Faling

U wenst (geleidelijk aan) een stapje terug zetten, uw aandelen binnen het bedrijf helemaal over te laten, dan wel de vennootschap volledig stop te zetten. We adviseren u graag bij de gevolgen van de divers keuzes die  gemaakt kunnen worden.

Of komt het voortbestaan van de zaak in gevaar wegens (uitzonderlijke) financiële perikelen?: We helpen u graag evalueren of er kansen zijn op herstel en bij de onderhandelingen met leveranciers of banken. In het kader daarvan kan desgevallend een procedure WCO voor een interne reorganisatie of overdracht nuttig blijken, indien u daar tijdig voor open staat. Blijkt dat alles niet meer haalbaar, begeleiden we u bij het aanvragen van de faling en de contacten met de curator naderhand.