U kan nog zo goed zijn in uw vak, uiteindelijk staat of valt zeer veel met de wijze waarop uw klanten hun financiële verplichtingen ten opzichte van u nakomen.

Een laattijdige of zelf een volledig gebrek aan betaling kan zeer zware gevolgen hebben voor  Uw cashflowpositie.

We staan u graag bij met het perfectioneren van uw debiteurenbeheer, waarop u vol vertrouwen kunt verder bouwen.

Begeleiding bij het op punt zetten van Uw interne debiteurenopvolging.

Om zowel een standvastige relatie met uw klanten op te bouwen en een vlotte betaling te garanderen is het belangrijk duidelijke afspraken omtrent kostprijs en facturatiewijze te maken naar de klant toe, ter zake goed te communiceren en deze vervolgens op een consequente wijze op te volgen.

We helpen u dan ook graag bij het opmaken van een standaardprocedure waarin
betaalafspraken, -termijnen, facturatiewijze en opvolging duidelijk worden vastgelegd met respect voor behoud van uw werking en uw commerciële bezorgdheden naar de klant toe.

Daarbij verliezen we het grotere plaatje niet uit het oog, zodat deze interne procedure in overeenstemming is met Uw bestel- en factuurvoorwaarden, en vooral, dat deze ook juridisch afdwingbaar is naderhand.

Ook het inbouwen van veiligheidsmechanismes kan helpen om latere betwistingen tegen te gaan, de vorderingen niet nodeloos te laten oplopen, of zelfs waarborgen en onderpand voor de vordering te bekomen.

Contacteer ons voor een offerte op maat.

Verdere invordering

Bij gebreke aan spontane regeling nemen we het in overleg reeds vanaf de laatste minnelijke fase van U over via een duidelijk transparant invorderingssysteem dat naadloos aansluit op uw eerdere inspanningen.

Omdat u graag op de hoogte bent van de vorderingen in het dossier en dit liefst zelf raadpleegt op het tijdstip waarop het U best uitkomt werd binnen het kantoor een volledig eigen online invorderingssysteem ontwikkeld.

Via een persoonlijke login krijgt U toegang tot een volledig digitaal interactief overzicht van elk van de dossiers en de fase waarin dit dossier zich bevindt, compleet met alle relevante stukken.

Zo weet u op elk gekozen moment waar u staat, en kan snel worden optreden.

Lees hier meer over ons incassosysteem en maak een vrijblijvend bedrijfsprofiel aan, of contacteer ons voor verdere toelichting omtrent wat wij voor U kunnen betekenen.