U en uw familie

U leeft graag, en liefst lang en in goede omstandigheden. We willen u daarin bijstaan, niet enkel in tijden van zonneschijn, maar ook bij dreigend onweer. Dan trekken we graag de paraplu die we voor u gemaakt hebben open…

In uw privésfeer komt u diverse uitdagingen tegen, die we met passend advies helpen voorzien, en in elk geval mee tot een goed einde willen helpen brengen.

U als individu

Als individu in een constant veranderende maatschappij wordt u dagelijks geconfronteerd met steeds meer rechten, maar ook plichten. Dagelijks worden soms onbewust of zelfs maar door een eenvoudige muisklik contracten afgesloten en beslissingen genomen die verregaande gevolgen kunnen hebben, terwijl een ogenblik van onachtzaamheid van u of iemand anders gevolgen kan hebben op het vlak van aansprakelijkheid.

Het doet ons plezier daarin uw aanspreekpunt te zijn, via het passend informeren over uw rechten en plichten, en het bijstaan in het afdwingen ervan, dan wel het beperken van de gevolgen van een schadegeval.

 

Lees meer

U en uw familiebanden

Onze familiebanden definiëren ons, bepalen onze identiteit en afkomst en beïnvloeden al dan niet bewust onze verdere levenskeuzes. Ze zijn ons voornaamste kapitaal. Hoe essentieel en duurzaam ze ook (bedoeld) zijn, ze blijven vaak kwetsbaar.

Het belang van een goede juridische ondersteuning en weloverwogen beslissingen is duidelijk en kan een bijzonder groot verschil maken, waarbij goede afspraken vooraf en duidelijke regelingen pijnlijke situaties zoveel als mogelijk kunnen beperken en ruimte laten voor de essentiële zaken van het leven.

Lees meer

U en uw familiaal vermogen

Uw familiebanden brengen ook vermogensrechtelijke gevolgen met zich mee. Zowel bij een overlijden in de familie, als bij het smeden van nieuwe familiebanden doen zich vaak essentiële vermogensverschuivingen voor.

U bent best goed geïnformeerd zodat met kennis van zaken nuttige beslissingen kunnen worden genomen. Uw doelstellingen zijn immers niet steeds gelijklopend met deze die voorvloeien uit de algemene wettelijke regelingen, die vaak enkel van toepassing zijn omdat u geen afwijkende regeling heeft uitgewerkt.

We luisteren graag naar uw wensen en kijken met u mee op welke wijze u via een degelijke vermogensstrategie en –planning de nodige zekerheid en rust voor u en uw naasten kunt inbouwen, dit eventueel in overleg met uw bestaande partners en adviseurs.  Komt het uiteindelijk tot een procedure strijden we graag voor uw belangen.

Lees meer