Onze familiebanden definiëren ons, bepalen onze identiteit en afkomst en beïnvloeden al dan niet bewust onze verdere levenskeuzes. Ze zijn ons voornaamste kapitaal. Hoe essentieel en duurzaam ze ook (bedoeld) zijn, ze blijven echter vaak ook kwetsbaar.

Het belang van een goede juridische ondersteuning en weloverwogen beslissingen is duidelijk en kan een bijzonder groot verschil maken, waarbij goede afspraken vooraf en duidelijke regelingen pijnlijke situaties zoveel als mogelijk kunnen beperken en ruimte laten voor de essentiële zaken van het leven.

Ouders - Kinderen

Vaststelling of betwisting van ouderschapsbanden, rechten (en plichten) van kinderen, bescherming ervan, verblijfsregeling, (wederzijdse) onderhoudsrechten en –plichten tussen ouders en kinderen,….

Vaak complexe begrippen, met omvangrijke juridische gevolgen, die soms ver weg liggen van de feitelijke toestand, doch waaromtrent op diverse ogenblikken belangrijke beslissingen kunnen worden genomen. Een tijdige, gedegen bijstand met kennis van zaken en oog voor de onderscheiden belangen kan daarbij een groot verschil uitmaken, terwijl we met kennis van zaken ook uw rechten ter zake willen helpen afdwingen.

Relaties

Veel mensen vragen advies voor het aangaan van een contract met relatief beperkte weerslag, maar vertrouwen louter op hun hart bij het afsluiten van een huwelijk. Nochtans is het best daarbij ook de praktische en juridische gevolgen van uw keuze goed in te schatten: wettelijke samenwoonst of huwelijk, welk huwelijksstelsel,…? Termen als solidariteit en/of bescherming kunnen daarin een rol spelen maar ook bijvoorbeeld verschillen inzake de fiscale behandeling ervan.

Nadien kan meestal nog één en ander worden gewijzigd, maar een goede start in onderling overleg kan een goede basis vormen voor zoveel meer.

En indien uiteindelijk zou blijken dat de wegen finaal toch uiteen moeten gaan, dan kan dit alles de basis vormen van het vermijden van verder leed die vaak veroorzaakt wordt door een harde en lange echtscheidingsprocedure.

Ook onze doelstelling om u te helpen om uw echtscheiding op een correcte, serene maar doeltreffende wijze te organiseren vindt u terug in ons samenwerkingsverband “de scheidingsplanners”. Daar wordt een volwaardig alternatief aangeboden aan partners die weliswaar bewust zijn dat het samen niet meer lukt, maar wel nog kunnen en willen praten met elkaar. Zij kiezen ervoor om met respect voor elkaar, en in het belang van hun kinderen, samen een snelle betaalbare en vooral correcte oplossing te zoeken.

De daarin ontwikkelde know-how laat ons toe u ook passend bij te staan indien de overzijde er niet zo over denkt, en een procedure noodzakelijk is om uw rechten en belangen veilig te stellen.