Als individu in een constant veranderende maatschappij wordt u dagelijks geconfronteerd met steeds meer rechten, maar ook plichten. Dagelijks worden soms onbewust of zelfs maar door een eenvoudige muisklik contracten afgesloten en beslissingen genomen die verregaande gevolgen kunnen hebben, terwijl een ogenblik van onachtzaamheid van u of iemand anders gevolgen kan hebben op het vlak van aansprakelijkheid.

Het doet ons plezier daarin uw aanspreekpunt te zijn, via het passend informeren over uw rechten en plichten, en het bijstaan in het afdwingen ervan, dan wel het beperken van de gevolgen van een schadegeval.

Rechten en plichten

Mocht men u zonder verwittiging filmen, en kon dat zomaar op internet gezet worden? Of bent u echt gebonden door dat ondertekende contract? Kan dat contract niet sneller worden opgezegd of toch minstens zonder die zware vergoeding? Zijn al die ingewikkelde algemene voorwaarden u tegenwerpelijk? Kan die garagehouder zomaar mijn auto inhouden tot ik betaal? Is het logisch dat die volgende schijf al moet betaald worden aan de aannemer, terwijl veel van het werk nog niet af is en hij zelfs zware schade veroorzaakte? En trouwens, moest de architect dat niet geweten hebben?  Was ik daarvoor verzekerd? Of: wist ik veel dat die verzekeraar niet kon weigeren om uit te betalen? Klopt het dat mijn verzekeraar het contract kan opzeggen en uitbetaalde gelden kan terugvragen?,….

Contacteer ons gerust omtrent vragen over (of een verzoek tot bijstand in) problemen omtrent  uw persoonsrechten, consumenten- en privacybescherming, en algemeen contractenrecht (waaronder koop, huur, handelshuur,  leasing, verzekeringscontracten,…).

Aansprakelijkheid

Schade en verlies zij niet uit het dagelijks leven weg te denken. Een verkeersongeval, brand, schade berokkend door uw kind, huispersoneel of bv. dieren,… Ook een misgelopen operatie of foutieve inschatting door een notaris, architect, verzekeringsmakelaar of advocaat kan zware gevolgen hebben.

De vraag naar deze aansprakelijkheid, de vergoedingsgerechtigden en -plichtigen en de mogelijke tussenkomsten van verzekeringen vergen een geheel eigen specifieke expertise die binnen het kantoor ruimschoots aanwezig is.

Maar ook een vervolging voor de politierechtbank wegens bv. het niet naleven van verkeersregels,  het voeren van een overdreven snelheid of rijden tijdens intoxicatie of dronkenschap behoeft wordt best adequaat aangepakt om persoonlijke schade door een lang rijverbod of hoge boete te vermijden.

Zowel op het vlak van de (strafrechtelijke) verdediging als op het vlak van de burgerlijke gevolgen, nemen wij daarbij de zorg van uw schouders, en helpen wij u graag verder!

Bescherming

Het uitgangspunt van ons rechtssysteem is dat elkeen verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen, en dus ook juridisch kan worden “aangesproken”. Minderjarigen, verlengd minderjarigen en geestesonbekwamen vormen daar een uitzondering op en genieten een bijzondere bescherming, waarbij bepaalde handelingen van hen kunnen resulteren in een nietigheid of nietigverklaring. Dergelijke bescherming is er echter niet steeds automatisch en zijn niet noodzakelijk algemeen. Laat u dan ook passend bijstaan in het aanvragen en/of de opvolging ervan !