U en uw vermogen

Uw vermogen wordt dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. U wenst Uw vermogen adequaat op te bouwen en te beheren en anderzijds ook zo goed als mogelijk te beschermen.

Met een passend advies en correcte bijstand, helpen wij U graag Uw vermogen op te bouwen, zoveel als mogelijk te vrijwaren voor geschillen en optimaal bij te staan mochten zich finaal toch nog problemen voordoen die gerechtelijke bijstand vereisen.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk via gerechtelijke weg indien nodig.

Opbouw en beheer

U koopt aan, huurt, verhuurt, en sluit daarbij contracten af die u uw naasten langdurig binden. U wil een snel en goed resultaat, waarbij rekening gehouden wordt met uw belangen en  doelstellingen. Dit kan misschien efficiënter bereikt worden door een bijsturing van het beoogde contract, of een volledig nieuwe visie.  Dit biedt U de kans om flexibel om te springen in materies die het niet steeds zijn.

We helpen u graag met proactieve en efficiënte bijstand in onder andere de volgende situaties:

Lees meer

Bescherming

Schade en verlies zij niet uit het dagelijks leven weg te denken. Een verkeersongeval, brand, schade berokkend door uw kind, huispersoneel of bv. dieren,… Ook een misgelopen operatie of foutieve inschatting door een notaris, architect, verzekeringsmakelaar of advocaat kan zware gevolgen hebben.

De vraag naar deze aansprakelijkheid, de vergoedingsgerechtigden en -plichtigen en de mogelijke tussenkomsten van verzekeringen vergen een geheel eigen specifieke expertise die binnen het kantoor meer dan ruimschoots aanwezig is.

Maar ook een vervolging voor de politierechtbank wegens bv. het niet naleven van verkeersregels, het voeren van een overdreven snelheid of rijden tijdens intoxicatie of dronkenschap wordt best adequaat aangepakt om persoonlijke schade door een lang rijverbod of hoge boete te vermijden.

Zowel op het vlak van de (strafrechtelijke) verdediging als op het vlak van de burgerlijke gevolgen, nemen wij daarbij de zorg van uw schouders, en helpen wij u graag verder!

Graag begeleiden en ondersteunen we u in onder andere de volgende situaties:

Lees meer