Schade en verlies zij niet uit het dagelijks leven weg te denken. Een verkeersongeval, brand, schade berokkend door uw kind, huispersoneel of bv. dieren,… Ook een misgelopen operatie of foutieve inschatting door een notaris, architect, verzekeringsmakelaar of advocaat kan zware gevolgen hebben.

De vraag naar deze aansprakelijkheid, de vergoedingsgerechtigden en -plichtigen en de mogelijke tussenkomsten van verzekeringen vergen een geheel eigen specifieke expertise die binnen het kantoor meer dan ruimschoots aanwezig is.

Maar ook een vervolging voor de politierechtbank wegens bv. het niet naleven van verkeersregels, het voeren van een overdreven snelheid of rijden tijdens intoxicatie of dronkenschap wordt best adequaat aangepakt om persoonlijke schade door een lang rijverbod of hoge boete te vermijden.

Zowel op het vlak van de (strafrechtelijke) verdediging als op het vlak van de burgerlijke gevolgen, nemen wij daarbij de zorg van uw schouders, en helpen wij u graag verder!

In het bijzonder denken wij dan aan:

Aansprakelijkheidsbetwistingen

Aansprakelijkheden bouw, onrechtmatige daad, overheidsaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid als ouder, werkgever, aansprakelijkheid voor een gebrekkige zaak, dieren of gebouwen,…

Verzekeringen

Alle mogelijke discussies inzake (tussenkomst van) familiale verzekering, autoverzekering, brandverzekering, (grote of kleine) omniumverzekering, rechtsbijstandsverzekering, ABR-polis, arbeidsongevallenverzekering, reisbijstandsverzekering,…

Dit zowel wat betreft het recht op tussenkomst, de omvang ervan en betwisting bij gebeurlijke regres- of terugvorderingen door deze maatschappijen. We helpen u ook graag “de kleine lettertjes” te verduidelijken dan wel uw belangen te verdedigen bij onrechtmatige weigering tot tussenkomst…

Verkeer

Verkeersovertredingen, ongevallen, aansprakelijkheid, materiële en lichamelijke schade, uw rechten als zwakke weggebruiker, discussies met de verzekering, omnium, edm.