U koopt aan, huurt, verhuurt, en sluit daarbij contracten af die u uw naasten langdurig binden. U wil een snel en goed resultaat, waarbij rekening gehouden wordt met uw belangen en doelstellingen. Dit kan misschien efficiënter bereikt worden door een bijsturing van het beoogde contract, of een volledig nieuwe visie. Dit biedt U de kans om flexibel om te springen in materies die het niet steeds zijn.

We helpen u graag met proactieve en efficiënte bijstand in onder andere de volgende situaties:

Vastgoedtransacties

Koop-Verkoop, aanbod en aanvaarding, optie, compromis, opschortende en ontbindende voorwaarden, informatieplicht, discussies voor of tegen de vastgoedmakelaar, overdracht handelsfonds, koop op lijfrente, huurkoop, waarborgen in geval van vrees voor insolvabiliteit, edm. …

Verhuur

Woninghuur, handelshuur (opmaak contracten, prijsaanpassingen, opzegging, hernieuwing, overdracht edm.), gemeen huurrecht, erfpacht, pacht, alternatieven zoals bezetting ter bede, gebruiksrechten, edm.

Eigendomsdiscussies

Erfdienstbaarheden, gemene muur, burenhinder, bouwovertredingen, opstal of vruchtgebruik, naakte eigendom, erfpacht, mede-eigendom, appartementsrecht

Bouw en aannemingsrecht

Aannemingscontracten, prijsvorming (vaste prijs/in regie), termijnen, uitvoeringsfouten en gevolgen voor de bouwheer, oplevering, correcte reactie op zichtbare en verborgen gebreken,…

Maar ook de passende verzekering bij aanvang  (ABR-polis – modaliteiten), aansprakelijkheid met inbegrip van de 10-jarige aansprakelijkheid van aannemer en architect, verzekeringsdiscussies, opvolging bij insolvabiliteit aannemer of onderaannemer, enz…

Algemene overeenkomsten

Bijstand bij redactie en of opvolging van diverse algemene overeenkomsten zoals, maar niet beperkt tot: lening, lastgeving, dadingen, leasingsovereenkomsten,…

Structurering, planning en fiscaliteit

Behandeling van meerwaarde bij aan- en verkoop, BTW en/of registratierechten, aankoop particulier of via vennootschap, onroerend goed in het buitenland, samenhang met familiale planning,…