Speyk Advocaten, uw partner in debiteurenbeheer

Achterstallige betalingen door uw schuldenaren, ze komen steeds vaker voor en kunnen binnen uw bedrijf niet alleen voor cashflowproblemen zorgen, maar vergen ook bijkomende moeite, tijd en geld. Soms gaat het zelfs zo ver dat u binnen uw bedrijf vrijwel permanent iemand in dienst dient te nemen om uw debiteurenbeheer op te volgen. U zou dit kunnen uitbesteden aan een incassobureau, maar hebt u al eens aan uw raadsman gedacht? De tussenkomst van een raadsman, ook in de minnelijke fase heeft immers tal van voordelen.

Speyk Advocaten heeft met uw belangen voor ogen een online incassomodule ontwikkeld, om u van de lijdensweg die uw debiteurenbeheer soms kan zijn te verlossen. Dit systeem zelf heeft al zijn voordelen, die enkel en alleen versterkt worden door het feit dat uw dossier van begin tot einde opgevolgd wordt door een bekwaam raadsman en dit onder uw eigen toezicht.

Een ding is alvast zeker, uw debiteurenbeheer toevertrouwen aan uw raadsman, biedt u het voordeel dat deze niet enkel de minnelijke fase voor zijn rekening kan nemen, maar indien nodig kan doorgaan met de gerechtelijke fase en navolgende uitvoering door het laten leggen van beslagen in nauwe samenwerking met vaste gerechtsdeurwaarders. Daarnaast zij er sluitende garanties en waarborgen, zoals de strikte deontologische regels (beroepsgeheim, omvangrijke aansprakelijkheidsverzekering, bewaarplicht dossiers, ontvangst en bewaring gelden op een afzonderlijke derdenrekening, enz…) en het steeds aanwezige toezicht door een tuchtoverheid, waardoor op een strikt vertrouwelijke en perfect veilige wijze uw belangen behartigd worden.

Daarenboven worden de dossiers binnen het kantoor steeds door advocaten opgevolgd, die uw bedrijf kennen, en voor wie u niet zomaar een volgend dossier, of zelfs maar een nummer bent.

Vanuit deze kennis van de werking binnen uw bedrijf en een gedegen juridische achtergrond, zijn wij  in staat om een veel concretere inschatting te maken van de slaagkansen in een bepaald dossier en behalen zo ook een hoger slagingspercentage. Er is een voeling met de rechtspraak van de rechtbanken, die tot weldoordachte beslissingen inzake al dan niet verdere invordering leidt.

Bovendien beschikt Speyk Advocaten over jarenlange ervaring en zijn wij op een meer vergaande wijze vertrouwd met de juridische principes verbonden aan de invordering van uw facturen. Betwistingen vanwege uw schuldenaar kunnen snel beoordeeld worden op hun waarde, en meteen nuttig beantwoord, terwijl bv. Incassobureaus’s in geval van betwisting hun dossier vaak gewoon afsluiten met de tip een raadsman te raadplegen. Bij dreigende insolventie hebben wij als advocaat hebben ook een vlotte toegang tot de beslagberichten, of kunnen snel via vaste gerechtsdeurwaarders en andere gekende kanalen solvabiliteitsonderzoeken gevoerd worden.

Onderschat zeker ook de professionele uitstraling niet die de samenwerking met een advocaat teweegbrengt. Uw schuldenaar weet ook dat een ingebrekestelling via een advocaat een voorbode is van een dagvaarding, en zal daar dan ook sneller op reageren.

En tenslotte: de sceptici die vermoeden dat de combinatie tussen een online incassomodule en de gespecialiseerde aanpak van een raadsman u een aanzienlijk kostenplaatje zal opleveren, die hebben het mis. De kostprijs voor u is vooraf duidelijk afgelijnd en zeer transparant.  U weet vooraf steeds hoeveel elke stap kost, en wie deze draagt, met één constante voor ogen: het is bijna steeds de in gebreke blijvende schuldenaar die betaalt, wat voor ons ook evident is.

U komt dus nooit voor onaangename (financiële) verrassingen te staan, terwijl u daarenboven geniet van de vele garanties en voordelen die de opvolging van uw debiteurenbeheer via een advocatenkantoor biedt.

Meer over onze incasso module